Otizm Nedir?

Otizm ilk 3 yaşta ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden, kişinin iletişim, sosyallik, dil kullanımı ve diğer pek ok alanda hayatını etkileyen bir gelişim sorunudur. Otizmin boyutları ve şiddeti kişiler arasında değişmektedir. Sosyal gelişim geriliği olan otizmli bireyler, normal akranlarıyla sosyal ilişki kurmakta güçlük çekerler. Duyguları anlamakta ve ifade etmekte zorluk yaşarlar. Diğer insanlarla göz kontağı kurmaktan kaçınır, iletişime cevap vermezler. Kucaklanmaya ve göz kontağı kurmaya karşı tepkisizdirler ve bazen bunlara olumsuz tepkiler gösterebilirler.

Otizmin nedeni eskiden düşünüldüğü gibi psikolojik değil, beynin fonksiyonlarını yerine getirememesidir. Otistikler çevreleri ile iletişim kurmadan içe kapanır. Hayata uyumun zorlaştığı bir anda ortaya çıkar ve rahat ve mutlu bir dönemle devam eder. Taklit, yaratıcı beceri, hayal etme ve bunlarla ilgili oyunlar oynayabilen çocukların tersine otistik çocuklar bu özelliklerden yoksundur.

Yorum Yaz