Otistik Çocukların Konuşma Problemleri

Konuşulanları Anlamada Güçlük: Otistik çocuklarda konuşulanı anlama kapasitesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Anlama, ilerleyen yaşla doğru orantılı artar, istenenin ne olduğunu idrak ederler fakat bunu yerine getiremezler. Kelime sayısı arttıkça ve kelimelerin soyutluğu arttıkça, anlama oranları azalır.

Çocuklar duyduklarını taklit ederler. Konuşmaya başlangıçta kelimeleri taklit etme yoluyla olur. Buna ekolali denir. Taklit etme 3 yaşlarında iken biter. Otistik çocuklar da aynı bu şekilde sözcük ve kimi zaman tümceleri taklit eder. Konuşandan duyduğu şekilde telaffuz ve vurgulama vardır. Otistik çocuklar bu dönemden daha geç çıkar, taklit yoluyla öğrendikleri kelimeleri doğru yerlerde kullanamazlar.

Otistik çocuklardan konuşmaya başlayanlarda cümle kurma yapısı genellikle bozuktur. Eylemleri genellikle söylemezler. Büyüdükçe bu konuşma bozukluğu azalır.

Otistik çocuklar konuşmalarında zamirleri doğru kullanamaz. Ben yerine biz, sen kullanmak gibi. Evet ve hayır kelimelerini hatalı kullanabilirler. Evet kelimesini çok geç öğrenebilirler.

Otistik çocuklar her ne kadar doğru konuşmaya başlasa da, fazla konuşarak iletişime girmekten kaçınırlar. Sadece güç durumda olunca ya da istekleri varsa konuşmayı tercih ederler.

Yorum Yaz