Organ ve Doku Nakli

Organ ve doku nakli kavramı transplantasyon olarakta bilinen bir kavram olup; en genel anlamda doku ya da organların aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir.

Transplantasyon; işlevsel veya anatomik bir eksikliğin yerine konması amacıyla bir bireyden alınan hücre, doku ve organların başka bir bireye aktarılmasıdır. Alınan doku ya da organ aynı organizmaya ya da aynı kişiye aktarılabildiği gibi aynı türden başka bir organizmaya ya da kişiye de nakledilebilir. Bu aktarım işlemi farklı türden canlılar arasında da gerçekleştirilebilir.

Nakilde kullanılan organ veya dokuya greft, alındığı kişiye verici ya da donör, nakledilen kişiye ise alıcı denir.

Organ ve doku naklinde kullanılan bir çok kavram vardır. Yanıklı hastalarda yanık bölgesinin, aynı şahsın başka bir yerinden alınan ciltle kapatılması gibi canlının bir yerinden alınan dokunun başka bir yere takılmasına ototransplantasyon denir.

Tek yumurta ikizleri gibi tamamen aynı genetik kodlamayı taşıyan kişiler arasında yapılan dokuve organ nakillerine İzotransplantasyon denmektedir.

Genetik benzerlikleri olmayan bireyler arasında yapılan doku ve organ nakillerine allotransplantasyon adı verilir. Bir kişinin böbreğinin başka birine nakli buna örnektir.

Bir maymunun kalbinin bir insana takılması gibi iki farklı tür arasında yapılan nakillere ksenotransplantasyon denmektedir.

Transplantasyondaki amaç, alıcıdaki işlevsel veya anatomik eksikliğin yerine konmasıdır. Son 40 yıldır transplantasyon ile tedavi edilen organ yetmezliklerinin sayısı giderek artmıştır. Günümüzde, kornea, böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve kemik iliği nakilleri tüm dünyada yaygın olarak gerçekleştirilmektedir.

Yorum Yaz