Obsesif Kompülsif Bozukluk Tipleri

Obsesif Kompulsif bozukluğu olan hastalar sergiledikleri belirtilere göre 4 gruba ayrılırlar. Bu gruplama yıkama, şüphe, saf obsesyon ve obsesyonel yavaşlıktır.

Yıkama grubunda olan hastalar, kirlenme, hastalanme ve mikroplanma korkusu ile yıkama ve yıkanma davranışı sergilerler. Bu kişilerde genel kullanıma açık tuvaletlerden kaçınma, para gibi dolaşımda olan nesnelerle temas etmeme, kişilerle el sıkışmama, merdiven trabzanı, kapı kolu gibi araçlardan yardım almama davranışları sıktır.

Şüphe grubundaki hastaların genel özelliği, biriktirme, kontrol etme gibidir. Pek çok çeşidi vardır. Önlemci tiptedir. Ütüyü fişten çekip çekmediği, kapıyı kilitlemediği, yolda gördüğü bir karartının insan olmadığı gibi konularda sürekli dönüp kontrol etme yoluna gider. Bu kişilerde simetriye önem, renk uyumu takıntısı da olabilir. Bu kişiler ölümcül hastalıklara yakalanmadıklarını kontrol eden tipte de olabilir. Saklama türünde ise eşyaları aymayıp biriktirme de görülür. Kökene inildiğinde çocukluğun baskıcı bir tutum içinde geçtiği ve hastaların büyük kısmında suçluluk duygusu olduğu görülmektedir.

Saf obsesyon grubu hastalarında şiddet ya da cinsellik içeren düşünceler bulunur. Hasta bunları düşünmek istemez. Genellikle dinsel takıntılar görülür. Dinsel anlamda görevlerini yerine getiremediklerini düşünürler. Bu obsesyonla ilgili kalıtsal bir durum olabilir.

Son grubu oluşturan obsesyonel yavaşlıkta diğer tüm grupları içine alan bir durum söz konusudur. Tüm obsesyonlar aynı kişide görülebilir. Hastalar günün bir kaç saati bu durumda iken kalan zamanlarında gayet normal hareket ederler. Obsesyonlarının tüm hayatlarını etkilediğini söylemek mümkün değildir.

Yorum Yaz