Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk obsesyon ve kompulsiyonları içeren bir kaygı bozukluğudur. Zihinde tekrarlayan düşünce, dürtü veya imgeler obsesyon, obsesyonlar sonucu oluşan motor davranışlar ise kompulsiyon olarak nitelendirilmektedir.

Obsesyonlar istenmeyen, rahatsız edici, gerçek olmayan düşünce, duygu ve imgelerdir. Klinik anlamdaki obsesyon, herhangi birinin sevdiği birini ya da hayallerini tekrar tekrar düşünmesinden farklıdır. Obsesyonlar zihne zorla girer, kaygı uyandırır ve genellikle korkutucu imgeleri ya da agresif dürtüleri içerirler. En çok görülen obsesyon türleri mikrop ya da hastalık kapma korkusu, vücut salgılarından iğrenme, bir işi tam yapamamış olma düşüncesi, bir suç işleme ya da birine zarar verme korkusu, küfür etme ya da uygunsuz bir söz söyleme korkusu, dine uymayan ya da cinsel içerikli düşüncelerden korkmayı içerir.

Bu obsesyonların oluşturduğu kaygıdan kurtulmak için yapılan kompulsiyonlar ise genellikle sık sık el yıkama, kapıları, pencereleri, su ya da gaz düğmelerini kontrol etme, belirli hareketleri belirli sayıda yapma, işe yaramayan eşyaları saklamayı içerirler.

Kompulsiyonlar çok zaman alabilir ve kişilerin sosyal ya da mesleki hayatını sekteye uğratabilir. Kişiler bu kompulsiyonları yapmak istemeseler ya da onlara kaşı koymaya çalışsalar bile sonunda yaşadıkları kaygıyı azaltmak için onlara başvurmak zorunda kalırlar.

Yorum Yaz