Nasıl Emzirilir?

emzirmeEmzirmede önemli olan annenin de bebeğin de rahat olması ve doğru pozisyonda durmasıdır. Damakta meme başını hissetmesi, bebekte emme hareketi uyarır. Bebeğin doğru konumda tutulması, başarılı emzirmeyi kolaylaştırır ve meme başının zarar görmesini engeller. Meme başının damağa erişebilmesi için, bebeğin çenesi memeye doğru itilmelidir. Böylece, bebek başını arkada ve yukarıda tutmak gereğini duyar. Bebeğin başı öne doğru çok eğilirse, yukarıda tutmak gereğini duyar.


Bebeğin başı öne doğru çok eğilirse, meme başı, alt çene ve dile değer, burun memeye çok yaklaşır. Başın arkasına baskı yapılması çenenin öne doğru itilmesini ve başın arkaya doğru eğik durumda olmasını engeller. Bu durum, bebeğin yüzü anneye dönük ve anneyle göğüs göğüse olduğu bir konumda tutulması ve bebeğin sırtının omuz düzeyinde desteklenmesiyle düzelir.

Bebeğin başı ve vücudu aynı doğrultuda, düz bir hat üzerinde olmalıdır. Bebeğin burnu, meme başının hizasında olacak şekilde yüzü memeye bakmalı anne işaret parmağı ile memeyi alttan desteklemeli, başparmak memenin üstünde olmalı, meme ucu bebeğin dudaklarına değmelidir. Bebek ağzıyla yalnız meme ucunu değil areolayı da kavramalı, çenesi memeye dayanmalıdır. Bebeğin emerken ekstra güç harcamaması için annenin memesini baş parmağıyla üzerinden diğer parmaklarıyla altından kavrayacak şekilde destekleyebilir. Anne bu pozisyondayken parmaklarını hareket ettirerek süt akışını hızlandırır. Ancak işaret ve orta parmak arasına memeyi alarak makas hareketi gibi yapmak, memeyi sıkmak sütün akışını hızlandırmak yerine hızını keser.

Yatakta annenin yan olarak yatıp sırtına ve koltuk altını yastıklarla desteklemesi gerekir. Bebeğin başı meme hizasında olacak şekilde yatırarak başını ve sırtını annenin elleriyle desteklemesi gerekir. Gerekirse anne bebeğin başını da yastıkla destekleyebilir. Anne ayaklarını yükseltmek için bir puf veya yastıktan faydalanabilir Annenin rehberliğinde bebeğin karnının doyurulması sağlanır. Önemli olan annenin bebeğini emzirirken her zaman uyanık olması ve bebeğini kontrol etmesidir. Anne;bebeği emerken memenin duruşunu sürekli kontrol ederek burnunu kapatmamasına özellikle dikkat etmesi gerekir İlk zamanlarda anne bebeğini doğru şekilde emzirip emzirmediğinden emin olmayabilir.

Bununda bazı ip uçları vardır;

  • Anne bebeğine memenin sadece başı değil tüm kahverengi kısmı ağzına gelecek şekilde vermelidir.
  • Anne ilk birkaç sefer hafif bir acıma hissettiyse, canı acıyorsa bebek doğru emmiyor demektir. Anne bebeğini memeden çekip doğru olarak bebeğin kavratmasını sağlamalıdır.
  • Bebek sadece meme ucunu kavradıysa genellikle emerken şapırtı sesleri duyulur ve yanağı içine çöker.
  • Anne bebeğin dudaklarının ve çenesinin duruşunu kontrol etmelidir. Eğer bebek memeyi doğru kavradıysa çenesi memeye dayanmış ve alt dudağı dışa doğru kıvrılmış görünecektir.
  • Anne bebeğini farklı pozisyonlarda emzirebilir. İlk birkaç gün yatar vaziyette, bebeğin anneye paralel bir şekilde yanınıza yatırarak emzirebilirsiniz. Daha sonraki dönemlerde oturarak emzirmek anneye daha rahat gelecektir.Değişik pozisyonlarda emzirmek memenin farklı bölgelerindeki sütün akmasını kolaylaştırır.

Yorum Yaz