Meme Kanserinde Tedavi

BreastcancerribbonMeme kanserinde tedavi cerrahi, radyoterapi ve medikal tedavi (kemoterapi ve hormonoterapi) olmak üzere 3 yöntem vardır. Tedavi seçeneklerinden her biri bütün hastalar için uygun olmayabilir, bu nedenle birkaç tedavi yöntemi birlikte uygulanabilmektedir. Bu tercihi, hastanın yaşı ve menopozda olup olmadığı, kanserin özelliği, evresi ve tümörün hormon reseptörleri içerip içermediği gibi pek çok faktör belirler.

Meme kanseri tedavisi lokal ve sistemik olarak ikiye ayrılır. Lokal tedavi doğrudan tümöre, memeye, lenf nodlarına veya diğer spesifik bölgelere uygulanır. Radyoterapi ve cerrahi tedavi bu grup tedavilerdir. Tüm vücuda etki eden kemoterapi ve hormon tedavisi ise sistemik etkilidir.


Cerrahi Tedavi

Meme kanserinde iki çeşit operasyon yapılır. Hangi tür ameliyatın yapılacağını hastanın memesinin büyüklüğü, tümör büyüklüğü, hastanın durumu ve istekleri belirler. Birinci çeşit memenin bütününün değil yalnız tümörün alındığı meme koruyucu ameliyatlar, ikincisi ise memenin tamamen alınması olan mastektomi operasyonudur.

Meme Koruyucu Ameliyatlar

Günümüzde meme kanseri nedeniyle yapılan ameliyatların yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır. Meme kanserinde, cerrahi girişim sırasında memenin bütünlüğüne dolayısıyla da, kadın ruh sağlığı ve kozmetiğinin korunması düşüncesiyle kullanılan bir yöntemdir.

Meme koruyucu operasyonda bozuk doku, etrafındaki normal dokunun bir kısmı ile birlikte alınır. Lumpektomi ve segmentektomi olarak iki ayrı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin her ikisinde de koltuk altı lenfleri alınır.

Mastektomi

Mastektomi, memenin tümüyle çıkarılmasıdır. Eğer kanser meme dokusunun diğer bölümlerine veya koltuk altı lenf bezlerine yayılmışsa ya da meme dokusu çok küçük olup, meme koruyucu cerrahi sonrası meme deforme olacaksa mastektomi uygulanır. Meme kanseri tedavisinde kullanılan mastektomi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: Radikal mastektomi, modifiye radikal mastektomi, simple (total) mastektomi ve parsiyel mastektomi.

Radikal Mastektomi: Meme dokusunun tamamı, koltukaltı lenf bezleri, meme dokusu altındaki göğüs duvarının kasları alınır. Günümüzde ciddi biçimde fiziksel bozukluklara sebep olması nedeniyle bazı erkek meme kanserleri dışında uygulanmamaktadır.

Modifiye Radikal Mastektomi: Tüm meme dokusu ve koltuk altı lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarıldığı, evre 1 ve 2 hastalar için uygun olan bir yöntemdir. Meme dokusu altındaki göğüs duvarı kaslarından M. Pektoralis Major çıkarılırken, M. Pektoralis Minör bırakılır. Günümüzde en yaygın yapılan ameliyattır.

Basit- Simple (Total) Mastektomi: Tüm meme dokusu, meme başı, meme süngeri olarak bilinen kahverengi bölüm olan areola, meme derisinin büyük bölümü alınır. Bazı lenf bezleri de çıkarılabilir.

Parsiyel Mastektomi: Koltuk altı lenf bezlerinden birkaçının, areola, meme ucu ve meme altındaki kasları örten zar tabakasının çıkarılması işlemidir.

Mastektomi Sonrası Memenin yeniden yapılması: Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu, kaybedilen memenin yerine yenisinin oluşturulmasıdır. Meme yapımı mastektomi ile aynı ameliyatta ya da tedavi sona erdikten sonra yeni bir ameliyatla yapılabilir. Günümüzde daha çok tercih edilen teknik, psikolojik sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle aynı anda yapılan ameliyattır.

Radyoterapi

Radyoterapi, erken evre meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu cerrahiyi tamamlayan bir tedavidir. Meme kanserinde ikinci bir kullanılışı, yayılmış bir tümörü küçültmek için mastektomi ameliyatından önce yapılmasıdır. Yakın geçmişteki teknolojik ilerlemeler ve tedaviler radyasyonun yan etkilerinde büyük oranda azalma sağlamışlardır.

Kemoterapi

Meme kanseri bölgesel olarak başlayan, tedavi edilmezse doku çevresine ve diğer organlara yayılan bir hastalıktır. Bölgesel tedavi yöntemleri olan cerrahi ve radyoterapi, memedeki hastalığı çıkarır ve yokeder, ancak vücuda dağılmış kanser dokusuna etki etmez. Bu tedavinin amacı, tanıda hastaların %50’den fazlasında bulunan mikro metastazları yok etmektir. Koltuk altı lenf nodüllerine sıçramış, daha uzak bölgelerde metastazı fark edilmeyen cerrahi, radyoterapi veya her ikisiyle beraber tedavi edilebilen evre 2 ve 3’deki hastalarda asıl tedaviye ek olarak kullanılmaktadır.

Hormonal Tedavi

Yapılan testler sonucunda endojen ve eksojen östrojenin meme kanseri gelişiminde önemli rol oynadığı görülmüştür. Östrojen reseptörlerinin bloke edilerek seviyesinin düşürülmesi kanserin büyümesini geriletir. Bu amaçla meme kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç östrojen reseptörlerini bloke eden Tamoksifen’dir. İdeal olarak 5 yıl süreyle günde bir kez kullanılır.

Yorum Yaz