Meme kanserinde tedavi seçenekleri nelerdir?

Meme kanseri tedavisinde, hastalıklı dokunun bulunduğu bölge üzerinde etki sağlayan tedavilere lokal tedavi denir. Radyoterapi ve cerrahi girişim lokal tedavi yöntemlerindendir. Herhangi bir yerde olan ancak tüm vücuda uygulanarak hastalıklı dokuya etki etmesi beklenen tedaviye ise sistemik tedavi adı verilir ve kemoterapi böyle bir tedavidir.

Biyopsi sonrası teşhisi yapılan meme tümörleri genellikle cerrahi girişimle çıkartılır. 1 ve 2. evresinde olan meme kanserinde lumpektomi ve mastektomi olarak iki çeşit yaklaşım vardır.

Lumpektomide sadece tümörlü bölge ve çevresindeki sağlıklı dokunun az bir kısmı alınarak, kalan dokuya radyoterapi uygulanmaktadır. Memenin sadece belirli bir kısmı alınıp diğer önemli miktarı bırakıldığından koruyucu cerrahi olarak adlandırılır.

Mastektomi de ise tümörlü bölgenin çevresindeki doku ile birlikte alttaki göğüs kasları kendisini saran zarla birlikte çıkarılırken, sıklıkla aynı tarafın koltuk altı lenfleri de çıkartılmaktadır. Ameliyatı takiben radyoterapi verilmeye başlanır. Bir diğer çeşidi ise tüm memenin alınması şeklindedir. Ameliyatlarının hangi türünün uygulanacağı ve radyoterapi uygulaması kararı hastanın patalojik raporuna bağlıdır.

Memenin çevresindeki yağ dokusu ve deri ile lenf bezlerinin çıkarıldığı tip ameliyat basit mastektomidir.

Tüm meme, aynı tarafın lenfleri, göğüs kası üstündeki zar ve bir kısım göğüs kasının alındığı ameliyat ise modifiye radikal mastektomi olarak bilinir.

Göğüs kasları, tüm meme ve lenflerin tümünün alındığı ameliyatlara radikal mastektomi denir. Artık sadece göğüs duvarına sıçrayan tümör vakalarında yapılmaktayken geçmişte neredeyse tüm ameliyatlar bu şekilde yapılmakta idi.

Bu tedavi şekilleri ile ilgili yapılan araştırmalarda tekrarlama ve sağ kalma oranları birbiri ile aynı bulunmuştur.

Yorum Yaz