Meme Başı Ağrısının ve Çatlaklarının Önlenmesi

Emzirmeye bağlı meme başı ağrısı ile çatlakların önlenmesi için pek çok öneri bulunmaktadır. Öncelikle emmenin hasar verici etkisini azaltmak için bebeğin doğru bir şekilde memeye yerleştirilmesi gerekir.

Bunun için bebeğin sadece meme başını değil, etrafındaki areolanın 2,5-3 cm. kadarının da kavramasını sağlamak gereklidir. Emzirme sırasında, bebeğin ağzının köşeleri ve dilinin değdiği bölgeler en çok baskı altında kalan kısımlardır. Bu nedenle ağrıyı ve çatlağı önlemek için her emzirmede basınç noktalarını değiştirmek amacıyla farklı bir emzirme pozisyonu denenmelidir.


Doğum öncesi dönemde meme başının hazırlanması faydalı olabilmektedir. Özellikle gebe ve emziren kadınların meme başları için geliştirilmiş kremler kullanılarak veya kolostrumun sürülmesiyle meme başlarının çıkarılması, hazırlanmış ve hazırlanmamış memede meme başı ağrısında herhangi bir farklılığa yol açmamıştır. Bununla beraber kadınların meme başlarına 15 saniye havlu ile friksiyon uyguladıkları, günde 2 saat meme başlarını havalandırdıkları ve elbisenin meme başınına sürtünmesinin önlenmesi ile emzirmenin ilk birkaç gününde meme başı ağrısının azaltıldığı bulunmuştur.

Ek olarak tek memesini günde 2 kez 30 saniye çıkartan, günde iki kez havlu kumaş ile yumuşak olarak ovan ve beklenen doğum tarihinden 6 hafta önce meme masajına başlayarak hazırlanmış memede daha az hassasiyet bulunmuştur.

Gebelerde meme başı uyarılaması uterin kontraksiyonlara yol açabileceğinden erken doğum eylemini tetiklemektedir.

Emzirmeye başlamadan önce süt inme refleksini başlatmak için memeden biraz süt sıkmak yararlıdır. Bebeği emzirmeden önce sütü sıkmak areolayı yumuşatarak hassas meme ucunun daha kolay kavranmasına yardımcı olacaktır. Eğer emme sonlandırılmak isteniyorsa anne bebeği birden çekmemeli, onun yerine temiz serçe parmağını emzik gibi bebeğin ağzına vererek ya da burnunu sıkarak bebeği memeden ayırmalıdır.

Emmenin hasarını azaltmak için emzirme süresinin sınırlandırılması da önerilmiştir. Ancak yararı konusunda tartışmalar vardır. Bu uygulama yalnızca geçici bir rahatlık sağlamaktadır. Eğer anne çatlakların artması ve aşırı ağrı nedeni ile emziremiyorsa bazı emzirmelerinde memeyi elle boşaltarak, sütünü bebeğine kaşıkla rahatlıkla
verebilir.

Yapılan bir çalışmada anne sütü ve lanolin uygulamalarının meme başındaki etkileri incelenmiştir. Her iki yöntemde anneler meme başı ağrısını benzer şekilde hissetmişlerdir ve gözlenen meme başı travmasında farklılık bulunmamıştır.

Anne sütü uygulaması ile sıcak nemli kompres uygulaması & kuru temiz tutma yöntemlerinin kullanıldığı bir çalışmada ağrı skorları benzer olmasına rağmen, meme başı çatlaklarının önlenmesinde sıcak nemli kompres ve anne sütü kullanılması, kuru temiz tutmaya göre daha az etkin bulunmuştur.

Merhem uygulaması ile kuru temiz tutma yöntemlerinin kullanıldığı bir çalışmada müdahale grubuna hastane eczanesi tarafından hazırlanan albumin, gliserin, parafin yağ, kasein, lanolin, petroleum jel, çinko oksit, sodyum ve potasyum hidrat, ve distile su içeren merhem uygulanmıştır. Kontrol grubuna günlük duş veya banyo yaparak meme başları ve memeleri temiz tutmaları önerilmiştir. Meme başı ağrısı, meme başı çatlağı, kızarıklık, ödem, vezikül, veya şişkinlik yönünden her iki grup arasında meme başı problemlerinin dağılımında istatiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır.

Sıcak su kompresi ve çay poşeti kompresi uygulamaları ile yapılan bir çalışmada sıcak su kompresleri, emzirmedeki ağrıların giderilmesinde anne sütü ve çay poşeti kompresleriyle karşılaştırıldığında daha etkin bulunmuştur.

Yorum Yaz