Masaj Nedir?

masajHint dilinde masser, Arapça’da mess, İbranice’de mashesh ve Yunanca’da massein kelimeleri, sıvazlama ve yoğurma anlamlarına gelmektedir. Masaj literatürde;
• Eğitimli terapistler tarafından, tedavi edici amaçlar için yumuşak dokunun
manipüle edilmesi ,
• Küratif, palyatif veya hijyenik amaçlarla vücudun dış dokularına el ile,
friksiyon, yoğurma, yuvarlama ve perküsyon yapılması,
• Sağlığı ve iyileşmeyi sağlamak için yumuşak dokuların kasıtlı ve sistematik manupulasyonu,
• İyiliği artırmak ve stres ve ağrıyı azaltmak için vücut dokularının el ile
manuplasyonu
• Hareket sistemi ve sinir sistemini olduğu kadar, genel dolaşımı da etkilemek
ve tedaviye yardımcı olmak amacıyla uygulanan, bilimsel ve sistematik manuplasyonlar olarak farklı şekillerde tanımlanmaktadır.


Masajın Sınıflandırılması: Günümüzde bilinen masaj yöntemlerinin sayısının 80’den fazla olduğu, ancak en sık klasik masajın kullanıldığı bilinmektedir.

Masaj, amacına ve uygulanma şekline göre değişik şekillerde sınıflandırılmaktır;
• Klasik masaj: Dinlendirme masajı, tedavi masajı, spor masajı,
• Özel teknikli masaj: Konnektif doku masajı, derin friksiyon masajı, segmental masaj, periost masajı, refleksoloji vb.
• Alet kullanılarak uygulanan masajlar: Vibratörle pozitif basınç uygulanması,su içi masaj, osilatörle masaj, vakumla negatif basınç uygulaması,
• İç organ masajı: Kalp masajı, kolon masajı vb.

Masajın Uygulandığı Durumlar: Masaj, ağrı ve stresin giderilerek iyiliğin sağlanması, skar dokusu ve yapışıklıkların giderilmesi, yeniden damarlanmanın sağlanması, interstisyel sıvıların mobilize edilmesi, ödemin azaltılması, lokal kan akımının artırılması ve diğer tedavilerin etkilerinin tamamlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kanser ağrısı, yorgunluk ve stres, romatizmal hastalıklar, omurga sorunları (sırt, boyun ve bel ağrıları), inmeler, uykusuzluk ve nevrasteni, kas krampları ve burkulmalar (akut devreden sonra), tansiyona bağlı baş ağrısı ve dismenore, konstipasyon, yanıklar (ağrı ve stresin giderilmesi amacıyla) ve basınç ülserleri, masajın uygulandığı durumlara örnek olarak verilmektedir. Yanı sıra, literatürde ameliyat sonrası ağrı kontrolü için
farklı masaj türlerinin etkinliğini gösteren bir çok çalışma yer almaktadır.

Masajın Uygulanmadığı Durumlar: Masaj, doku yıkımı ve var olan bir durumun daha da kötüye gitme riskinin olduğu durumlarda uygulanmamalıdır.Yüksek ateş, emboli, tromboemboli, trombosit sayısının düşük olması, derin ven trombozu, varikoz venler, tromboflebit ve şüpheli kan pıhtısı, kanamaya eğilimli durumlar, kanama bozukluğu veya antikoagülan ilaç alma, stabil olmayan kalp hastalıkları, doku veya organlarda infeksiyon veya akut inflamasyon, infekte lenf nodları, yeni ve açık yaralar, yanık alanları, bulaşıcı cilt hastalıkları, osteoporoz nedeniyle kemiklerde incelme, yakın zamanda kırık ve çıkık varlığı, kas lifi, tendon ve fasyada kopma, gebelik, yangılı ve dejeneratif eklem hastalıkları ve tanı konulmamış bütün hastalıklar masajın uygulanmaması gereken durumlar olarak belirtilmektedir.

Masaj Bölgeleri: Masaj uygulanan bölgeler beş temel başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

• Sırt bölgesi; bel, üst sırt ve boyun,
• Yüz bölgesi; çene, ağız, burun, göz çevresi ve alın,
• Üst ekstremite; kol, ön kol ve el,
• Karın bölgesi; karın kasları ve kolon,
• Alt ekstremite; uyluk, bacak ve ayak olarak sıralanmaktadır.

Yorum Yaz