Kulak Çınlaması – Tinnitus

Kulak ÇınlamasıBir uyarıcı (ses kaynağı ) olmamasına rağmen kulak ve kafa içinde ses duyulmasına kulak çınlaması ya da tinnitus denir. İşitme sisteminde görülen en yaygın rahatsızlıklardan biridir.

Tinnitus, kişinin yaşam kalitesini etkileyen ve psikososyal sorunlara yol açabilen, işitme sisteminin sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Kulak çınlamasında dışarıdan gelen bir ses yoktur, ancak kişi bir ses varmış gibi kulak ve kafa içinde gürültüler hisseder. Genellikle sesler anlamsızdır. Ancak insan sesi ya da müzik sesi gibi anlamı olan sesler duyulan ve psikolojik bir sorun olan halüsinasyonla karıştırılmamalıdır.

Kulak çınlaması görülme sıklığı yaşlara göre değişir. Toplam nüfusun beşte birinde görülür. Yaşlanma gerçekleştikçe görülme sıklığı artar. 70 li yaşların üstündeki nüfusun 3 te 1 inde görülür.

Sanayisi gelişmiş toplumlarda nüfusun yüzde 40 ında, yaşamın bir dönemi kulaş çınlaması görülmektedir. Ancak yaşamı etkileyecek ölçüde sıkıntılara yol açan tinnitusun görülme oranı %1 dir.

Kulak çınlamasının nedeni tam olarak bilinmez, ancak bazı mesleklerin çalışma ve ortamı ve stresli yapısı görülmeyi tetikleyici bir unsurdur. Bazı kulak çınlaması vakalarında uyku, sosyal düzen ve iletişim, okuma gibi aktiviteler yapılamaz hale gelir. Kulak çınlaması devam ettiği takdirde depresyon ve endişe hali ortaya çıkabilir.

Nedenleri bilinmediğinden kulak çınlamasını sınıflandırmak çok mümkün olmadığından çınlama normal ve patalojik oalrak ayrılmıştır. Normal kulak çınlaması çoğunluğu oluşturan sınıftır ve işitme kaybı olmaksızın 5 dakika – 1 hafta arasında devam eden çınlamalar bu gruba girer. Patalojik kulak çınlamasında en az 5 dakika, işitme kaybının olduğu kulak çınlamaları incelenir.

Yorum Yaz