Kronik Yaralar

Vücudun dış veya iç yüzünde ya da herhangi bir organ veya dokuda travma yada ameliyat neticesi veya diğer birçok sebeplerden meydana gelen kesik, parçalanma, doku harabiyeti gibi doku kusurlarına, yani devamlılığın bozulmasına ve normal iyileşme süresinde iyileşememesine kronik yara denir. Normal iyileşme süreci ortalama 3 hafta olmakla birlikte kronik yara deyimi uygun tedaviye rağmen 4-8 hafta içinde iyileşemeyen yaralar için kullanılmaktadır.

Kronik yaraların sınıflandırılması, hastalığın seyrinin izlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Herhangi bir klinik belirti veya şikayetin altında yatan nedenin belirlenmesi, eğer bu neden kontrol edilebiliyorsa çok önemlidir. Tedavi yaklaşımı, yara oluşumunun nedenine yönelik olmalıdır.

Kronik yara, kişinin yaş, cinsiyet, meslek, diğer sağlık sorunları ile değerlendirilmeli, yaranın gelişim öyküsü dikkate alınmalıdır. Yaraya neden olan etkenler, yaranın verdiği rahatsızlık, bu rahatsızlığı arttıran etkenler, geçmiş yaşamdaki sağlık sorunlarının bilgisi yaranın oluşum sebebini aydınlatabilmektedir. Örnek olarak sigara kullanımı ve şeker hastalığı bir çok krınik yaranın sebebi olmaktadır.

Doku harabiyetine, ülser oluşumuna neden olan faktörler göz önüne alınarak kronik yaralar kaynaklarına göre sınıflandırıldığında damar, sinir, travma, kanser, enfeksiyon, metabolik ve kan kökenli olarak ayrıma gidilebilmektedir.

Yorum Yaz