KRONİK OTİTİS MEDİA – ORTA KULAK İLTİHABI

otitis_mediaOtitis media, orta kulak ve temporal kemiğin havalı boşlukları ile östaki tüpünü kaplayan mukozanın enfeksiyon ve dokularda hassasiset gelişmesidir.Hastalığın başlangıç tarzına ve süresine göre Otitis medialar akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılır.

Akut: Ani olarak başlayıp ve üç hafta içerisinde sonlanan Otitis mediaların hepsi bu gruba dahildir. Bu gruptaki en önemli hastalık akut süpüratif otitis media’dır.

Subakut: Üç hafta ile üç ay arasında devam eden Otitis medialar bu gruba dahil edilirler. Bu gruba giren olguların hemen tamamı üç hafta içinde iyileşmeyen Akut Otitis media olgularıdır. Süpüre olan bir Akut Otitis media’da kulaktaki bir akıntı ve delinme üç hafta içinde sona ermezse, bu olgu bir subakut Otitis media olarak kabul edilir. Bir Akut Otitis media atağı sonrasında üçüncü haftadan sonrasında devam eden orta kulak sızıntıları da bu grupta değerlendirilmelidir.

otistis mediaKronik: Orta kulak ve mastoid boşluklarının üç aydan daha uzun süren enfeksiyon ve enflamasyonlarını tanımlar. Kronik karakterdeki Otitis medialar iki ana gruba ayrılırlar;

a- Kronik süpüratif otitis media (ya da sadece kronik otitis media): Bir Akut Otitis media atağı sonrasında perforasyonun ve enfeksiyon-enflamasyon bulgularının üç aydan fazla devam etmesi kronik otitis media olarak adlandırılır.

b- Kronik effüzyonlu otitis media (ya da sekretuar OM): Bir Akut Otitis media atağının ardından ortaya çıkan efüzyon, eğer üç ay içerisinde ortadan kaybolmuyorsa bu olgular kronik effüzyonlu otitis media olarak adlandırılırlar.

Yorum Yaz