Kronik Hastalıklarda Cinsellik

Kronik fiziksel hastalıklar ve tedavilerinin cinsel yaşam üzerine olumsuz etkileri nörolojik, vasküler, endokrinolojik, kas iskelet sistemlerine bağlı ya da psikolojik kaynaklı ortaya çıkabilir .
Kalp Hastalıkları ve Cinsellik
Kalp hastalığı olan bireylerin büyük çoğunluğunda cinsel yaşamla ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar, vasküler değişiklikler, miyokard infarktüslü hastaların cinsel aktivite esnasında ya da sonrasında yeni bir atak geçirme ile ilgili endişe ve korkuları hastaların cinsel yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Miyokard Infarktüslü hastalarda cinsel işlev bozukluğunun oranını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, kadınların %80’ninde, erkeklerin %37’sinde cinsel disfonksiyon saptanmıştır.

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı )ve Cinsellik
Diabetes Mellitus (DM), bireyleri sosyal, psikolojik ve fiziksel yönden etkileyen bir endokrin sistem hastalığıdır. Diyabet ortaya çıktıktan sonraki yıllarda erkeklerin büyük çoğunluğunda erektil disfonksiyon, kadınlarda cinsel istek ve arzuda azalma ile birlikte orgazma ulaşmada güçlük çekildiği görülmektedir.

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Cinsellik
Kronik böbrek yetmezliğinde hormonal değişiklikler, ilaçlar, genel fiziksel durum, beden imgesinin bozulması, psikososyal sorunlar gibi nedenler cinsel yaşamı olumsuz etkilemektedir. Ortaya çıkan yaygın cinsel sorunlar arasında erkekte ve kadında cinsel istek azlığı, orgazm sorunları ve erkeklerde erektil disfonksiyon ve infertilite yer almaktadır.

Kronik Akciğer Hastalıkları ve Cinsellik
Kronik akciğer hastalıklarında görülen kas zayıflığı ve güçsüzlük cinsel yaşamı olumsuz etkilemekte, cinsel aktivite hipoksi ve solunum güçlüğünün artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastalar cinsel aktivitelerini sınırlamaktadırlar.

Yorum Yaz