Koroner Arter Hastalıklarında Risk Faktörleri

coronary arterKoroner Arter Hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erişkinlerde başta gelen hastalık ve ölüm nedenidir. Koroner Arter Hastalıklardan korunmada, bireylerdeki risk faktörlerinin her biri göz önüne alınmalıdır. Bireylerde birden fazla risk faktörü varsa, risk faktörleri birbirine çarpımsal etki yapar. Yani risk faktörlerinin zararlı etkisi giderek artar. Koroner Arter Hastalıklarda risk faktörleri kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen risk faktörleri olarak 2 gruba ayrılır.

Bu risk faktörleri Kontrol Edilebilir Risk Faktörleri ve Kontrol Edilemeyen Risk Faktörleri olarak ikiye ayrılırlar.

Kontrol Edilebilir Risk Faktörleri;

Hipertansiyon
Hiperkolesterolemi
Sigara kullanımı
Obezite
Diyabet
Yaşam biçimi
Stres
Alkol kullanımı
Doğum Kontrol Hapı kullanımıdır.

Kontrol Edilemeyen Risk Faktörleri;

Yaş
Cins
Irk
Kalıtımdır.

Yorum Yaz