Koroner Arter Hastalığı

koroner arterKoroner Arter Hastalığı gelişmiş batılı ülkelerde gerek hastalık gerekse ölüm nedeni olarak ilk sırada yer almaktadır. Son yıllardaki tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen Koroner Arter Hastalığı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir.

Ortalama yaşam süresinin uzaması ve gelişen tedavi olanakları nedeniyle daha yaşlı ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylara açık hasta sayısı da artmaktadır. Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 1990 yılından bu yana yürütülen TEKHARF
(Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalışmasının on yıllık izlem verilerine göre Türkiye’de yaklaşık iki milyon kişide KAH bulunduğu tahmin
edilmektedir. KAH’ın ülkemizde yıllık mortalitesi erkeklerde %0.51, kadınlarda ise
%0.33’tür. Bu olumsuz eğilim devam ettiği takdirde iki milyon civarında olan koroner arter hastası sayısının 2010 yılında 1,4 milyon daha artarak 3,4 milyon kişiye varacağı öngörülmektedir.


Koroner Arter Hastalığı şu klinik şekillerden biriyle karşımıza çıkabilir:
1- Kronik koroner sendromlar
a-Semptomsuz KAH (sessiz iskemi)
b- Kararlı angina (SAP)
2- Akut koroner sendromlar (AKS)
a- Kararsız Angina (UAP)/ Varyant angina
b- ST yükselmesiz miyokard infarktüsü
c- STYMİ
d-Ani ölüm

Yorum Yaz