Kök hücre transplantasyonu

kök hücre nakliKemik iliğinde “kök hücre” adı verilen genç ve öncü hücrelerin özel uyaranlarla eritrosit, lökosit ya da trombosite farklılaştığı, kemik iliği nakli olarak tanımlanan işlemde vericiden, alıcıya bu kök hücrelerin aktarıldığı bildirilmektedir.
Hematopoetik (kan yapan) kök hücre kaynakları olarak en sık kemik iliği veya
periferik kök hücrelerin kullanıldığı, kemik iliğinden kök hücre alınmasının daha
invaziv bir yöntem olması ve uygulanabilirliğindeki güçlükler nedeniyle periferik kök hücre naklinin daha çok tercih edildiği vurgulanmaktadır.

Periferik kan kök hücre naklinde vericiye bazı stimulan ilaçlar (cilt altı büyüme faktörleri) uygulanarak kan dolaşımına kemik iliğindeki kök hücrelerin dökülmeleri sağlanmakta ve buhücreler özel yöntemlerle periferik damardan toplanmaktadır. Ameliyathane koşulları gerektirmeden takılan özel bir set ile damardan kök hücreler (buffy coat) toplanarak gerektiğinde alıcıya uygun steril bir ortamda verilmektedir. Ayrıca kordon kanı ve fötal karaciğerin de kök hücre kaynağı olarak kullanıldığı bildirilmiştir .

Günümüzde periferik kök hücre nakli daha sıklıkla yapılmakta olup, kök
hücre transplantasyonu (KHT) için dört farklı donör tipi kullanılmaktadır.

Otolog KHT: Kişinin, kendisinden alınan hücrelerin, tekrar kendisine
verilmesidir.

Allojenik KHT: Bir insandan alınan hücrelerin, bir başka insana verilmesidir.

Singeneik KHT: İkiz kardeşler arasında yapılan kök hücre naklidir.

İlişkisiz (Unrelated) KHT: Akraba olmayan kişiler arasında yapılan nakildir.

Allojenik KHT’larında çoğunlukla insan lökosit antijenleri aynı olan donörler kullanılmaktadır.

Yorum Yaz