KOAH TEDAVİSİ

koah KOAH tedavisindeki temel hedefler bronşların gevşetilerek hava geçişini sağlamak, hava yolundaki iltihabı azaltmak ve mukoza oluşumunu iyileştirmektir. KOAH temelde geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğundan tedavinin değerlendirilmesinde gün içi semptomlar ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Öncelikle risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gereklidir. Sigara, zararlı gazlara maruz kalma, mesleksel toz ve partiküllerden kaçınma yöntemleri konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Sigaranın bırakılması:
KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü sigaradır. Sigara kullananlarda kullanmayanlara göre akciğer fonksiyonlarında daha belirgin düşme, solunumsal semptomlarda ve hayat kalitesinde kötüleşme olur. Ayrıca sigara
kullananlarda atak sayısının arttığı da bildirilmektedir. Sigaranın bırakılması hava yolu tıkanmasını, hastalığın ilerlemesini ve ölüm riskini azaltmaktadır. Davranış değiştirici teknikler, nikotin replasmanı gibi çeşitli sigara bıraktırma yöntemleri vardır.

Aşı :
Koruyucu amaçla her yıl tekrarlanan influenza ve 5 yılda bir yapılan pnömokok aşıları önerilmektedir. Aşılama ile pnömoni ve influenzaya bağlı atak sayısı/şiddeti ve ölümün %50 oranında azaldığı bilinmektedir.

Farmakolojik Tedavi:

Bronkodilatör İlaçlar, KOAH’lı hastaların semptomatik tedavisinde en temel ilaçlar bronkodilatörlerdir. Bronkodilatör ilaçlar havayollarındaki düz kasların tonusunu etkileyerek hava yollarının gevşemesine neden olurlar. Böylece istirahatte ve egzersizdeki dinamik hiperinflasyonu azaltarak egzersiz kapasitesini arttırırlar .

Cerrahi Tedavi
Akciğer hacmini azaltıcı cerrahi yöntemi ile ileri evre KOAH’lı hastalarda havalanma artışı olan akciğer bölümleri
çıkartılabilir. Sonucunda solunum kaslarının daha etkili basınç oluşturması ve akciğer elastik kapasitesinde kısmi düzelme ortaya çıkar. Bunlara bağlı olarak hastalık belirtilerinde ve solunum fonksiyonlarında az da olsa düzelme
saptanabilir. Ayrıca ileri evre KOAH’lı hastalara akciğer nakli uygulanabilir.

Rehabilitasyon Programları

KOAH’lı hastalarda tıbbi tedavi ile tam olarak düzelmeyen bir çok sorun mevcuttur. Bunların en önemlileri egzersiz kapasitesinin azalması, sosyallikten kaçınma, ruhsal bozukluklar (özellikle depresyon), kaslarda ve kilo kaybıdır. Bu sorunları kısmen çözmek amacıyla KOAH’lı hastalara rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Rehabilitasyonun amacı semptomları düzeltmek,yaşam kalitesini iyileştirmek, egzersiz kapasitesini arttırmak ve ruhsal bozuklukları engellemektir.

Oksijen Tedavisi
Oksijen tedavisi hipoksemik, evre IV KOAH’lı hastalara uygulanır. Oksijen tedavisinde temel amaç hayati organların fonksiyonlarını korumaktır. Uzun süreli oksijen tedavisinin (günde 15 saatten fazla) kronik solunum yetmezliği olan hastalarda yaşam süresini arttırdığı gösterilmiştir. Oksijen tedavisinin egzersiz kapasitesi, akciğer mekaniği, kardiyovasküler hemodinami, mental fonksiyonlar ve hematolojik bozukluklar üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Uzun süreli oksijen tedavisi ile pulmoner hipertansiyonun ilerlemesi kontrol altına alınabilir

Yorum Yaz