Kırıklı Hastalarda Bakım

Kırığın tedavisinde değişik yöntemlerin uygulanması ve bu yöntemlerin her birinin bakımına farklı sorumluluklar getirmesinin yanı sıra, tedavi süresinin uzun olması ve çoğunlukla hastaların yatağa bağımlı kalmaları, yoğun bir bakımı gerektirmektedir.

Kırığı olan hastada bakımda dikkat edilecek noktalar şunlardır;

1) Kırığın iyileşmesinde önemli yeri olan hastanın beslenmesine özen gösterilir.

2) Hastanın, proteinden zengin süt, yumurta, kalsiyum içeren yeşil sebzeler ve D vitamini içeren hayvansal yağlardan zengin bir diyet ile beslenmesi ve yara iyileşmesini olumlu yönde etkileyen C vitamini alması sağlanmalıdır. Uzun süre hareketsizlik nedeniyle meydana gelebilecek böbrek taşı oluşumunu önlemek için
hastaya bol miktarda sıvı verilir.

3) Özellikle hareket sınırlaması gereken hastalarda basınç alanlarına özel bakım gerekir. Basınç yaralarının önlenmesi için hastanın pozisyonu 2 saat ara ile değiştirilir. Basıncı azaltan yatak kullanılır.

4) Kırık tespitinde alçı uygulandığı durumlarda, alçının sinir ya da damarlara baskı yapması sonucu gelişebilecek sinir ya da dolaşım sistemi bozukluğunun herhangi bir belirtisi için hasta sık sık ve dikkatlice gözlenir. Hastanın
eklem ve kemik çevrelerinde ödem, soğuma, morarma, solukluk ve hissizlik olup olmadığına bakılır, el ve ayak parmaklarının hareket yetenekleri izlenir. Değişik herhangi bir bulgu varlığında hekim haberdar edilir.

5) Hasta vücudun tesbit edilmeyen bölümlerini, özellikle yaralı olmayan yerlerini hareket ettirmesi için teşvik edilir ve hareketleri düzenli yapması konusunda eğitilir. Ayrıca bağımsızlığını sürdürebilmesi için, olanaklar elverdiğince, her gereksinimlerini kendisinin karşılaması konusunda desteklenir.

6) Yaşlı hastaların yanı sıra kronik bronşiti olan genç hastalara da, derin solunum ve öksürme egzersizleri yaptırılır.

7) Hastayı yan etkilerden ve oluşabilecek sorunlardan korumada, doktorun önerdiği tıbbi tedavi zamanı ve dozuna riayet edilerek uygulanır.

8) Kırığı tespit işleminin ağrılı olması nedeniyle, hastalarda görülen uykusuzluğu gidermek için doktor kontrolünde sakinleştirici vermek yararlı olur.

Yorum Yaz