Kırık Tipleri Ve Sınıflandırma

Kırıklar tıbbi açıdan bir çok sınıflamaya tabi tutulmaktadır. 7 farklı türde değerlendirilen kırık tipleri şöyle sıralanmaktadır.

İlk olarak doku durumuna göre yapılan kırık sınıflamasında normal, hastalıklı kemiklerde ve yorgunluk kırığı olarak üçe ayrılmaktadırlar.

Kırığın çevresindeki doku ve mukoza varlığına bunların dış dünya ile ilişkisine göre kapalı ve açık kırıklar olarak ikiye ayrılırlar.

Kırık kendisini oluşturan kuvvetlerin tipine göre direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılır.

Kırıklar oluşma miktarına göre tek kırık ve çoklu kırık olarak ikiye ayrılır.

Kırıklar çizgisine göre, enlemesine, uzunlamasına, eğrilemesine, parçalı, spiral, komplike, kemik zarı altı, segmenter ve kopma olmak üzere 9 türe ayrılırlar.

Kırıklar kemiklerin ayrılmasına göre tam ve tam olmayan kırıklar şeklinde ikiye ayrılırken tam olmayan kırıklar kendi arasında çatlak, yaş dal kırığı, çökme, tazyik ve dişleşmiş olarak ayrılırlar.

Kırıklar oluşum bölgesine göre proksimal, distal, epifiz ve cisim olarak ayrılmaktadırlar.

Yorum Yaz