Kekemeliğin Teşhisi

Kekemelik nörolojik ya da psikolojik nedenleri olabilen bir konuşma bozukluğudur. Bir kişinin kekeme olarak tanımlanması için bazı kriterler bulunmaktadır.

Ses ve heceleri tekrarlama, sesleri uzatma, konuşmada gereksiz ünlem kullanımları, kelimelerin parçalanarak telaffuz edilmesi, konuşmada aralık bırakma, zor söylenen kelimeler yerine, kolay olan eşanlamlılarını tercih etme, konuşurken fiziksel gerilmeler ve tek heceli kelimeleri tekrarlama gibi özelliklerin en az iki tanesinin sık sık tekrarlanması gerekir.

Bu konuşma zorluğu belirtileri kişinin iş, sosyal ya da eğitim hayatında sorunlara yol açar. İletişim kurmasını güçleştirir. Soruna yol açan bozukluk nörolojik, duygusal ya da çevre etkenli ya da aynı anda hepsiyle ilişkili olabilir.

Genetik yatkınlığı olan insanlarda kekemeliğin görülmesi çevre şartları ile belirlenir.

Yorum Yaz