Kansere Bağlı Yorgunluk Nedir?

Kanser tedavisinin en yaygın ve yıkıcı yan etkilerinden biri yorgunluktur. Yorgunluğun birçok tanımı yapılmıştır . Kansere bağlı yorgunluk Hastalık süresince direkt veya indirekt meydana gelen uzun süreli stres nedeniyle genel halsizlik, bitkinlik ve enerji eksikliği gibi nesnel duygularla karakterize bir durum olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel, bilişsel ve duygusal fonksiyonları etkileyebilen çok boyutlu, kişisel bir olay olduğu görülmektedir.

Kansere bağlı yorgunluk her zaman yapılan işlevleri engelleyen kanser veya kanser tedavisi ile ilişkili olan yaygın, sürekli yorgunluk hissidir. Bu yorgunluk genellikle geçici olan ve dinlenmekle hafifleyen her gün yaşanan yorgunluktan farklıdır.

Kansere bağlı yorgunluk daha şiddetli yaşanmakta, daha fazla rahatsızlık vermekte ve dinlenmek ile geçmemektedir. Yorgunluk kişisel bir deneyimdir, teşhis ve tedavide güvenilen tek kaynak hastanın yorgun olduğunu ifade etmesidir.

Kansere bağlı yorgunluk teşhisi koyulabilmesi için, yorgunluğun sözlü olarak belirtilmesi, günlük işleri yapmakta eksiklik, fiziksel şikayet artışı, duygusal hassasiyet, dikkati toplamada güçsüzlük, cinsel istek azalması, hayata ilgisizlik gibi belirtilere bakılmaktadır.

Yorum Yaz