Kanser ve Sigara

Dünya genelindeki ölüm nedenlerinin içinde birinci sırayı Akciğer kanseri almaktadır. Erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada görülen bir tümördür. Tüm kanser ölümlerinin yüzde 18’i akciğer kanseri nedeniyledir. Akciğer kanseri görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla daha hızlı artış göstermektedir. On yıllık bir dönemde erkeklerde %14,3 bir artışa karşılık, kadınlarda %81 artış olmuştur. Bu sonuçlarda sigara içme alışkanlıklarında değişmenin rolü olduğu düşünülmektedir. Görülme sıklığı yaşla artmaktadır.

Akciğer kanseri kanser ölümlerinde başlıca faktör olmaya devam etmektedir. Çoğunlukla sigara kullanımı ile ilişkili olmakla birlikte, akciğer kanserinin altında yatan genetik yatkınlık şüphesi üzerine de yoğunlaşılmıştır.

Akciğer kanserlerinin %80-90’ ı, sigara içenlerde ortaya çıkmaktadır. Sigara içenlerde akciğer kanseri gelişim riski, hiç sigara içmemiş kişilere göre 10-65 kat artmaktadır. Pasif sigara içicilerinde ise normal popülasyona göre bu riskin % 20 arttığı bilinmektedir.

Sigara, akciğer kanserinin % 90’ından sorumludur, ancak her sigara içen kişide akciğer kanseri gelişmemektedir. Kimin kanser olacağını belirleyen başlıca faktör nedir? Bu soruların yanıtını bulmak, son yıllardaki araştırmaların başlıca amacıdır. Yapılan çalışmalar, çevresel faktörlerin yanısıra, genetik faktörlerin de kansere duyarlılıkta önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.

Akciğer kanserinin yanı sıra, sigara kullanımı oral, orafaryngal, hipofaryngal, laryngal ve özofaryngal kanserler kadar pankreas kanseri, safra kesesi ve renal pelvis kanserlerinin de başlıca nedenidir. Bunun dışında sigara kullanımı, burun, mide, karaciğer, kolon, böbrek ve serviks kanserleri ile myeloid lösemi ile de ilişkili bulunmuştur.

Yorum Yaz