İyimserlik, Kötümserlik ve Sağlık

İyimserlik ve kötümserlik insanların gelecekten beklentilerinin gerçekleşmesini belirleyen en önemli etkenlerdir. Kişinin motivasyonunu bu duygular belirler ve insan sağlığında büyük önem taşırlar.

Hayatta bir amaç olmadan hareket olmaz. Beklentiler her zaman vardır ve amaca ulaşmaya güven duymak iyimserlik, şüpheye düşmek ise kötümserlik olarak yorumlanır. Kişi şüphedeyse ve güven duymuyorsa bir hareket başlatmaz.

İyimserler güvende ve ısrarcıdır, gelişmelerin yavaş ve zor olmasına rağmen güvenlerini kaybetmez. Kötümserler ise şüpheli ve kararsızdır. Sıkıntıyı fazla abartırlar. İyimserler sıkıntının başarı ile aşılabileceğine inanırlarken, kötümserler felaketi bekler. Bu farklılık sağlıkla ilgili riskler ve tehditlere karşı koymayı da belirler.

Sağlık sorunları insanlarda pek çok duyguyu hareketlendirirken sonuç olarak acıyı yaşamak ve meydan okumak olarak iki ayrı hissi doğurur. Duyguların dengesi kişinin iyimser ve kötümser olmasına göre şekillenir. İyimserle iyi sonuçlar bekler ve iyi duygularını harekete geçirirken, kötümserle negatif sonuç ve duygularla başbaşadır.

Örneğin sigara içmek, korunmasız cinsellik, emniyet kemeri olmadan araba kullanmak, ya da aşırı şekerli-yağlı beslenmek sağlık riskidir. Bazı insanlar bu riskleri olduğu gibi kabul ederlerken, bazıları önlemlerini alır. Çünkü bazı insanlar kendileri için iyi sonuçlar üreteceğini bilirlerken, kötümserler önlem almanın işe yaramayacağını düşürür.

Yapılan araştırmalar sağlıkla ilgili önlemlerin büyük ölçüde iyimser insanlar tarafından dikkate alındığını söylemektedir. İyi beslenir, vitamin alır, yeterli ölçüde uyur, güneşten korunur ve daha pek çok önlemi hayatına katar. Örneğin kalp sağlığı ile ilgili düzenlenen bir programda iyimserlerin kötümserlere göre daha fazla aktif ve gayretli olduğu görülmüştür. Bir ameliyat geçiren kişilerde iyileşme sürecinin iyimserlerde daha kısa sürdüğü görülmektedir.

Kötümserler iyimserlere göre alkol bağımlılığına daha yatkındır. Kötümserler alkole karşı daha savunmasızdır. Onlar sorunları konuşmak, düşünmek ve yardım almak yerine alkolle perdelemeye daha müsaittirler.

Kötümserler iyimserlere göre çok daha fazla stres altındadır. Bilindiği gibi stres sağlık sorunları için büyük risk taşıyan bir durumdur. Kötümserlerin tansiyonu iyimserlerden daha yüksektir. Tabi ki bu kötümserliğin tansiyonu arttırdığını değil sürekli stres altında olmanın yükselmeye neden olmasıyla açıklanır.

Kötümserler kalp ve damar hastalıklarına daha fazla yakalanmaktadır.

Bir hastalığı olan kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda kişinin duygularının hayatta kalma sresine etkisi incelenmiş, kötümserlerin daha kısa süre hayatta kalabildiklerini kanıtlamıştır.

Kötümser kişiler sağlık sorunlarında mücadeleyi bırakmakta ve hastalığın gelişmesine izin vermekte, iyimser kişilerin ise sonuna kadar savaştıkları düşünülmektedir.

Yorum Yaz