İnfluenza – Salgın Grip

h1n1İnfluenza virusu ilk defa 1933 yılında Smith tarafından izole edilmiştir. İnfluenza B 1939 yılında Francis ve influenza C 1956’da Taylor tarafından izole edilmiştir. İnfluenzanın İtalyanca’da yıldızlardan gelen gizli güç anlamını veren “influence” kelimesinden geldiği düşünülmektedir.

İnfluenza grip etkenidir. Grip akut ve bulaşıcı olan solunum yolu hastalığıdır. Influenza virusu küçük çocuklardan yaşlılara kadar uzanan bir yaş grubunu etkileyen ve karakteristik olarak epidemilere yol açan virustur.

Seyrek olarak da pandemiler yapar. İlk epidemi 1173 yılında bildirilmiştir. 1580’de Asya, Avrupa ve Doğu Afrika’da ilk pandemi görüldüğü bildirilmiştir. Muhtemelen 40 milyona yakın kişinin ölümüne neden olan İspanyol influenzası, 1918- 1919 yıllarında görülmüştür ve dünyadaki en büyük pandemi nedenidir . İnfluenza virusun yapmış olduğu hastalık, asemptomatik infeksiyondan ölüme kadar değişen tablo sergileyebilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür.

İnfeksiyon toplumun tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Hastalık ergen ve çocuklarda yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, yüz kızarıklığı, kuru öksürük gibi belirtilerle seyreder. Belirtiler genellikle 2-5 günde iyileşir, öksürük 4-7 gün devam edebilir. Küçük çocuklarda genellikle farenjit, ciltte kızarıklık, bademcik iltihabı ve kusma görülür. Ayrıca yaşlılarda, bağışıklık yetersizliği olan kişilerde ve küçük çocuklarda ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. En sık rastlanılanı bakteriyal pnömoni ve çocuklarda görülen merkezi sinir sistem komplikasyonudur.

İnfluenza A infeksiyonunun, influenza B’ye göre daha şiddetli ve uzun sürdüğü bilinmektedir. İnfluenza salgını sırasında ölümler olduğu bildirilmiştir. İnfluenza infeksiyonu toplumun tüm yaş gruplarında görülmektedir. Özellikle kalabalık ortamda bulunanlar, yuvaya giden çocuklar, okul öğrencileri, ileri yaşta olanlar ve vücut direnci düşük olan kişiler ve hastane çalışanları risk altındadırlar. İnfeksiyon sonrası oluşan antikorlar ömür boyu kalıcı değildir. İnfluenza tekrarlayan infeksiyonlar yapabilmektedir. Yapılan birçok çalışmaya göre tekrarlayan infeksiyonlar sonrası oluşan antikorların daha uzun süre koruduğu bildirilmiştir.

İnfluenza hastalığı yaşa göre ve vücut direncine bağlı olarak hafif infeksiyondan ağır tabloya kadar değişebilir . İnfluenza hastalıkları tüm dünyada her yaştaki ve cinsiyetteki insanları etkisi altına almaktadır. İnfluenza infeksiyonu özellikle çocuklarda solunum yolu hastalıklarının başında gelir. İnfluenza virusu infekte damlacıklarla öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında bulaşmaktadır. İnfluenza virusunun en önemli özelliği, antijenik yapısındaki oluşan değişikliklerdir. Bu değişiklikler en çok influenza A virusunda ve daha az sıklıkla da influenza B virusunda görülür. Antijenik varyasyonun en çok görüldüğü yapılar hemaglütinin ve nörominidaz glikoproteinleridir. Bazen nadir olarak yapısal proteinleri ve diğer proteinleri de değişebilir. Oluşan varyasyon küçük çapta olursa antijenik drift, köklü bir genetik değişiklik şeklinde olursa antijenik şift olarak adlandırılır.

Bilinen İnfluenza salgınları şu yıllarda gerçekleşmiştir.
1889 H3N2
1918 HswN1
1947 H1N1
1957 H2N2 (Asya)
1968 H3N2 (Hong-Kong)
1977 H1N1
2009 H1N1(Domuz Gribi)

Hastalığın solunum yolu ile bulaşması sebebiyle, infekte kişilerin sağlıklı insanlarla kapalı bir ortamda bulunması influenza virusunun yayılmasını kolaylaştırır. İnfekte kişilerin akut infeksiyon döneminde iş vey okula gitmemesi önerilmektedir. İnfluenza hastalığından korunmada profilaktik olarak inaktif aşı kullanılmaktadır, en az altı ay süre koruyucudur

Aşılanma için hedef gruplar:
– 65 yaş üzeri sağlıklı kişiler
– Kronik kalp veya pulmoner hastalığı olanlar, bağışıklık yetersizliği, diyabet ve astım hastalığı olan yetişkin ve çocuklar
– Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklar (Reye sendromu riski nedeni ile)
– Hastane ve bakımevi personeli
– Yüksek riskli kişilerle aynı evde yaşayanlar

• Yumurta, lateks ve timerosal’a allerjisi olan kişilere aşı önerilmemektedir.

Yorum Yaz