İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma, sosyal hayatı etkileyen ve temizlikle ilgili sorunlara neden olan idrar çıkması olarak tanımlanır. tipi, sıklığı, şiddeti, yatkınlık yaratabilecek faktörler, sağlık ve yaşam kalitesi üzerine etkileri gibi çok çeşitli yönlerden değerlendirilmektedir.

İdrar kaçırma dünya çapında yılda yaklaşık 200 milyon kişiyi etkileyen önemli bir sağlık sorunudur ve ayrıca yaşam kalitesini belirgin ölçüde etkilemektedir. Kadın nüfusunun yüzde otuzunu etkilemekte ve bu oran ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlılık dönemlerinde ihtiyarların bakımevine terkedilmesinin en önemli nedenlerinden biri idrar kaçırma olmaktadır.

Çocukluk çağında ve mesane iltihaplarında geçici idrar kaçırma gelişebilmekle beraber idrar kaçırma genellikle kronik ve ilerleyici bir durumdur. İdrar kaçırma bir çok nedene bağlı gelişebilir ve klasik olarak 9 başlıkta toplanırlar.

Egzersiz, öksürük ve hapşırma gibi karın içine basınç yapan hareketlerin neden olduğu idrar kaçırmaları stres tipi kaçırmalardır. İdrarın tutulması ve acil yapma ihtiyacı içindeyken oluşan kaçırmalara sıkışma tipi kaçırma denir. Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmaların birarada olduğu kaçırmalar karışık idrar kaçırma olarak nitelenir. Sıkışma ya da stres tipi olmamasına rağmen, kişinin farkında olmadan idrar kaçırmasına bilinçsiz idrar kaçırma denir.

İdrar kaçırma durumu sürekli oluyorsa buna devamlı kaçırma, gece uyurken kaçırmalara enüziri tipi kaçırmalar denir. İdrar yapıldıktan çok kısa bir süre sonra gelen son bir kaç damlanın tutulamaması işeme sonrası kaçırma, idrarın çok fazla tutulması ve bekletilmesi nedeniyle oluşan damla damla sızmalar taşma kaçırması ve idrar yollarında bulunan patolojik oluşumlar nedeni ile sidik borusu dışında kalan yerlerden idrar sızmasına ekstra kaçırma adı verilir.

Yorum Yaz