Hamilelikte Tarama Testleri


Gebeliğin sağlıklı devam etmesi, sonuçta sağlıklı anne ve bebeğe sahip olmak istenilen bir hedeftir. Gebeliğin saptanmasından itibaren düzenli aralıklarla yapılacak olan gebelik kontrolleri ve gebelikte yapılan tarama testleri gebelikte karşılaşabilecek sorunların en erken dönemde tanınmasına ve riski yüksek gebelikleri ayıklamasına yardımcıdır. Gebeliklerde kromozomal anomali görülme oranı 1/1000’dir. Bu sonuç bize bebeklerin kromozom anomalisi taşıması hususunda gebelerin risk altında olduğunu gösterir. Bu nedenle gebeler sık takip edilmelidir. Takipleri yapılırken mümkün olduğu kadar erken dönemde güvenilir sonuç veren tarama testlerine ihtiyaç duyulur. Bu testler riski yüksek olsun veya olmasın tüm gebelere uygulanmalıdır.

Sorunlu olma ihtimali yüksek olan hamilelerde, başka testler de yapılabilir. Tarama testleri teşhis koymaya yönelik olmamaktadır. Bu testlerden alınacak sonuçlara göre teşhise yardımcı olacak yeni taramalar yapılmaktadır. Gebelikte ikili tarama testi, üçlü tarama testi ve gebelikte yapılan diğer tarama testleri anomalili bebeği en erken dönemde tanılamayı amaçlar. Gebelikte yapılan tarama testleriyle annenin ve bebeğin sistemli bir biçimde değerlendirilmesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemin anne ve bebek yönünden sağlıklı geçirilmesi sağlanır. Hamileliğin izlenmesinde tutarlı verilere ulaşmak, oluşabilecek sorunları belirlemek bakımından önem kazanmaktadır.

Hamilelerin 3. aya kadar ilk kontrollerini olmaları ve doğuma kadarki sürede en az beş kez daha kontrol edilmeleri ülkemizde benimsenen sayıdır. Anne ya da bebek için risk belirlenenlerde kontrol sayısı arttırılır. Gebeliklerde 6. aya kadar 4 haftada bir, 8. aya kadar 2 haftada bir ve 8-9. aylar arası her hafta kontrol olması doğru bulunmaktadır. İlk kontrolde tam kan ve idrar testi, idrarın kültürü, kan grubu tayini, şeker hastalığını tespit için kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Sonraki kontrollerde ultrasonografi aracılığıyla ende kalınlığı ölçümü, ikilive üçlü tarama testleri yapılır.

Anne ve bebeğin izlenmesi, sağlıklarının kontrolü, hastalık ve düşük oluşumunu önlemek için önemlidir. Daha önceki gebeliklerinde düşük ya da hasta bebek geçmişi olan annelerin takibi ile yeni hamilelilte bu durumların önlenmesi daha başarılı olmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Geleceğimizi oluşturacak olan yeni nesillerin sağlıklı dünyaya gelmesi ve sağlıklı gebelik için, gebelerin bilgili olmaları son derece önemlidir.

Yorum Yaz