Gıda Hijyeninin Tanımı ve Önemi

gıda hijyeniHijyen; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmenlerinden arındırılması bilgisidir. Gıdaların sağlığa zarar vermeyecek biçimde tüketiciye sunulması için alınması gereken her türlü idari, bilimsel ve teknolojik önlemler ile kişilerin eğitimi hijyenin konuları içinde yer almaktadır.

Başka bir tanımlamada besin hijyeni; insan sağlığı açısından, besinlerin insan sağlığına herhangi bir zarar vermemesi açısından, üretimden tüketime yapılması ve önerilmesi gereken tüm işlemlerdir. Besin işleme süreçleri temel bilimler ve endüstrinin gelişimi ve sosyo-ekonomik koşulların değişimi ile hızlanmaktadır. Bu değişim tüketicinin besinlerde aradığı kriterleri de çeşitlendirmektedir.

Tüketicilerin; daha çok çeşit, daha iyi kalite, daha büyük kolaylık, daha iyi besin değeri, daha fazla besin güvenliği, daha fazla mükemmellik aramasına yol açmaktadır. Besinlerin yemek haline dönüşmesi ile ilgili çiftlikten sofraya her aşamada ve çalışma alanlarında hijyenin sağlanması önemlidir.

Besin hijyeni oldukça önemli bir faktördür. Korunma; besin zehirlenmelerinde rol oynayan ajanların, besinler içinde gelişme ve toksin yapabilmelerinde etkili olan çevresel faktörleri iyi bilmek ve koruyu tedbirleri bilinçli şekilde uygulamakla mümkündür. Besinlerin hazırlanma ve depolanma şartları yanında besinleri hazırlayanların beslenme alışkanlıkları da önemlidir.

Çevre temizliği ve hijyenine yeterince önem verilmemesi ve beslenme düzeyi gastro-entestinal hastalıkların sık görülmesine neden olmaktadır. Bu toplumlarda sıklıkla görüldüğü bilinmektedir.

Güvenli gıdaya ulaşma, sadece biyolojik, kimyasal ve diğer bulaşma yollarından tüketiyi koruma değil, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam için şarttır.

Yorum Yaz