GENÇLİK DÖNEMİ

Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği devredir. İnsan büyüme ve gelişmesinin en dinamik olduğu dönemlerden biridir. Ergen, genç, genç toplum terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmakta ve bazı karışıklıklara neden olmaktadır. Aslında her bir terim belirli yaş gruplarını kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10-19 yaşlar arasına ergenlik, 15-24 yaş arasına genç, 10-24 yaş arası topluma ise gençlik terimi uygun bulunmuştur.

Gençlik çocukluk ve yetişkinlik arasında bulunan gelişim, ruhsal olgunluğa ve hayata hazırlanma devresidir. Ergenlik döneminde başlayan süratli olgunlaşma ve gelişme, gençlik döneminin bitişinde fiziki, ruhi ve seksüel olgunlaşma ile neticelenir. 12 ve 15 yaşları arası gene olarak ilk gençlik, 15 ve 21 yaşları arası gerçek gençlik dönemi olarakta tanımlanır. 21 yaşından 25 yaşına kadar olan süreye ise uzatılmış gençlik adı verilir. Birleşmiş Milletlerin tanımına göre genç insan 15-25 yaşlarında, eğitimine devam eden, herhangi bir işte çalışıp hayatını kendi idame ettirmeyen ve kendine ait bir evi olmayan kişidir. Bu tanıma göre genç, cinsel olgunlaşmasını tamamlamış, ancak bağımsızlığını kazanıp erişkinler arasına katılmamış kişidir. UNESCO ise yaptığı tanımlamada cesaretin ağır bastığı, çekingenliğin atıldığı, macera yaşama isteği içinde bir döneme işaret etmektedir.

Gençlik şüphesiz sadece negatif durumların varolduğu bir evre değildir. Genç insan kendi kimliğinin arayaşındadır. Hayallerin kurulması, tutku duyulması, idealler için çalışılması, arkadaşlık ve flört ilişkilerini güçlendiği, gelişime açık bir dönemdir.

Gençlik döneminde bireyler huzursuz, endişeli ve ihtiraslıdır. Kendi isteklerine kapılıp, ihtiraslarının esiri olabilirler. Engellenmeye dayanamazlar. Para kazanmanın zorluğunu bilmediklerinden, başarı ve gurura, olumsuz olaylarla karşılaşmadıklarından cömertlik ve yardımseverliğe, aldatılmadıklarından güvene ve bağlılığa önem verirler. Hayalleri sarsılmazdır ve büyük idealleri vardır. Çünkü hayatla tanışmamış ve koşulların bazen olanaksız olduğunu kavrayamamışlardır.

Gençlik devresi birkaç bölüme ayrılmaktadır. Büyümenin hızlandığı ve cinsel gelişimin başladığı 12 ve 15 yaş arasına ergenlik denir. Ergenlikte negatif tepki ve duygular hakimdir. 15 yaşında 17 yaşına kadar olan dönem kendine güvensizliğin ve çekinmelerin daha sık görüldüğü delikanlılık çağıdır. 17 yaşında 21 yaşına kadar olan evrede gencin kendine güveni gelmiş, görünüm ve abartı önem kazanmıştır. 21 yaşında ise kimliğin oturmaya başladığı yükseköğrenim dönemidir.

Gençlik döneminin en önemli özelliği; bütün hayatı etkileyen önemli gelişmeleri barındırmasıdır. Bu dönemde kazanılan olumlu ve olumsuz özellikleri kişi ömür boyu taşıyabilir. Toplam 5–6 yıl süren bu dönemdeki etkiler 50–60 yıl devam edebilir. Elbette ki çocukluk yılları, özellikle ilk beş yaş oldukça önemlidir; ancak insanın karakter ve kişilik gelişimine gençlik döneminin etkisi bilinen bir bilimsel gerçektir.

Gençlik dönemi sona erdiğinde çevrenin beklentilerini karşılayan özellikler kazanır. Toplumsal beklentiler yaşanılan coğrafyaya, kültüre göre değişiklik arzetse de gençliğin getirdiği değişiklikler her toplumda aynıdır. Genç insan her nerede yaşıyorsa özgürlüğünü kazanmalı, aile dışı ilişkiler edinebilmeli, arkadaş edinip bu arkadaşlığı devam ettirebilmelidir. Cinsel gelişimi ile ilgili duygu karmaşası yaşamadan, cinsel benliğini anlamış olmalı, evlilik için hazır olmaya başlamalıdır. Çevrenin kendinden beklediği terbiyeyi duygusal olgunluğu edinmeli, dünya görüşü geliştirmeli, hedefler belirleyip bunlara erişmek için çalışmalı ve kendine uygun bir meslek edinmek için çalışmaya başlamalıdır.

One Response to “GENÇLİK DÖNEMİ”

  1. ali alkoç Says:

    iyi günler,benim için önemli bir sorum veya sorunum var.ben yapı olarak tutucu aşırı koruyucu ve çocuklarımın üstüne düşkün bir kişiliğim var.sorum . lise 2 ye giden bir oğlum var zeka veya fiziksel bir sorunu yok.okuması ve sorumluluk alması konusunda kendisiyle sürekli sorunlar yaşıyoruz.ders çalışmak istemez.yalan konuşur.sabahları kalkmak istemez.hiç düzgün cevap vermez.kendini beğenmiş.ben bilirimci.vesaire vesaire.ben eğitimci olmadığım için ne yapacağımı bilmiyorum eski usüllerle korkutarak bağırarak tehtid ederek yola getirmeye çalışıyorum.amaistediğim gibi olmuyor.bana izlemem gereken bir yolu sırasıyla alternatifleriyle yazarmısınız.şimdiden teşekkürler.


Yorum Yaz