Eşler Arası Şiddetin Beden Sağlığına Etkileri

Yaralanma veya ölüm, kadın-erkek arasındaki şiddetin gözle görülebilen en çabuk sonucudur. Fakat kadın erkek arasındaki şiddetin daha geniş kapsamda sağlık ve sosyal problemlere yol açtığı bilinmektedir; kronik ağrı, depresyon, madde kötüye kullanımı, intihar ve artan fakirlik gibi. Ayrıca aile içindeki şiddet kültürel ve politik bozulmalara da neden olmaktadır.

Eşler arası şiddeti tıbbi, davranışsal ve psikolojik sonuçlar izleyecektir. Kadın ve erkek için şiddetin fiziksel ve psikolojik sonuçlarını karşılaştıran çalışmalar, kadınlar için sonuçların daha ciddi olduğunu ortaya koymuştur. Aile içi şiddetin veya eşler arası şiddetin tüm ülkelerde kadınlar için önemli bir hastalık veya ölüm sebebi olduğu bilinmektedir.

Fiziksel sağlık takipleri sırasında şiddete maruz kalan kadınlarda jinekolojik ve merkezi sinir sistem şikayetlerinde ve uzun süreli psikiyatrik sorunlarında yarı yarıya artış görülmektedir. Kadınalrın acil servislerde bulunmalarına neden olan vakaların yüzde beşi aile içi şiddetin sonucudur. Aile içi şiddet yüz, boyun veya karın bölgesinde akut tıbbi durumlara sebep olduğu gibi baş ağrıları, karın ağrıları, bel ağrıları ve cinsel işlevsellikte bozulma azalma gibi uzun süreli sorunlara da sebep olmaktadır. Cinsel şiddet; cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelik, üriner yol enfeksiyonları, genital travma, kronik pelvik ağrısıyla sonuçlanabilir. Eşler arası ilişkide şiddet aynı zamanda kurbanın beden sağlığını bozuk algılamasıyla da ilişkili bulunmuştur.

Yorum Yaz