Erken Yaşta Cinsellik ve Getirdiği


Kız ve erkekler sağlık koşullarının iyileşmesi nedeniyle daha erken yaşta ergenliğe ulaşmaktadırlar. Ergenlik yaşının düşmesi, gençlerde cinsel aktivitenin daha erken yaşta başlamasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da özellikle sosyo­ekonomik gelişimi yüksek toplumların çoğunda genç kızlar, 2 yıl daha fazla gebelik riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca pek çok toplumda evlilik yaşının yükselmesi nedeniyle, gençlerin cinsel olgunluğa ulaşması ile evliliği arasındaki sürede uzamaktadır. Bu da gençlerin evlilik öncesi cinsel ilişkiye girme ve bunların getireceği risklerle karşılaşma olasılığını artırmaktadır.

Ülkelerin sosyal ve kültürel yapılarının farklılığına bağlı olarak, erkek ve kadınların cinsel yaşama başlama yaşları da değişmektedir. Erkek ve kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunma davranışı toplumun sosyal yapısı, kültürel özellikleri, din ve gelenekleri gibi birçok değişkenle önemli ölçüde ilişkilidir. Genel olarak gelişmiş ülkelerde cinsel aktivite yaşı erken, gençlerin gebeliği önleyici yöntem kullanım yüzdesi oldukça düşük, cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığı ve isteyerek düşük hızı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ilk cinsel ilişki yaşı düşmekte, 16 yaş öncesi cinselliği yaşayan adolesanların yüzdesi artmaktadır.Gelişmekte olan ülkelerde ise evlilik öncesi cinsel ilişki seyrek olmasına karşılık, erken evlilik davranışı yüksektir.

Genç kadınlar, Özellikle düşük gelir seviyesinde olanlar cinsel aktiviteye erken yaşta başlama konusunda oldukça korunmasız durumdadırlar. Tüm toplumlarda erkeklerin ilk cinsel ilişki yaşı kadınlara göre daha düşüktür. Genç erkekler cinsel deneyimin cesaretlendirildiği ve onaylandığı kültürlerde cinsel ilişkilerini abartabilirler. Genç kızlar ise, kızlar için bekaretin önemli olduğu kültürel normlar nedeniyle cinsel aktivitelerini beyan etmeyebilirler.

Yorum Yaz