Erişkinlerde Hiperaktivite

hiperaktifErişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri;

Dikkat problemleri: Problemli üniversite öğrenciliği, özellikle iş seçerken sürekli dikkat isteyecek işlerden uzak durma, okurken konsantre olamama, konsantrasyonu gerekli olduğunda sadece 5–10 dakika sürdürebilme, TV karşısında nadiren oturabilme, konuşmaları dinleyememe, laf kesme, küçük eşyaları kaybetme (anahtar, cüzdan gibi).

Motor problemler: Hiperaktif, huzursuz durma, rahat oturamama, sakin duruyor olmaktan hoşlanmama, gevşeyememe, ayakta durmayı oturmaya tercih etme, hareketsiz kalmaları gereken ortamlarda anksiyete yaşama, el ve ayak parmaklarını sık hareket ettirme, sporda ve el yazısında beceriksizlik.

Dürtüsellik: En karakteristik özelliklerinden biridir. Davranışlarını düşünmeden yaparlar (işten ayrılma, ani evlilikler ve boşanmalar gibi).

Düşük früstrasyon toleransı: Kendi kusurlarına ve başkalarının kusurlarına tolerans gösteremeyebilirler.

Duygusallık: Duygudurumdaki değişkenlik sık şikâyetçi oldukları konudur. Birkaç saniye önce mutlu, birkaç saniye sonra üzüntülü olabilirler. Sıklıkla çok çabuk sönebilen öfke patlamaları, irritabilite, ilişkilerde yıkıcılık ve öfke yaşayabilirler.

Dağınıklık: Organizasyon güçlükleri vardır. Masaları karmakarışıktır. Sürekli iş-ev, okul-ev arasında bir şeyler kaybedebilirler.

Katılık: Esneklik yokluğu görülebilir. Bir aktiviteye başlamak onlar için zordur. Problemlerine sadece bir çözüm yolu olduğunu düşünür ve gerçekleşmediğinde öfke nöbetleri yaşayabilirler. Sıklıkla da tatmin olmadıkları söylenebilir. İçsel tatmin olamama duygusu dünyanın adaletsiz olduğu düşüncesine yol açabilir. Böylelikle işinde memnun olmayan, bardağın boş tarafını gören, baskın, öfkeli bir erişkin tablosu oluşur.

Empati yoksunluğu: Früstrasyona uğradıklarında ve dürtüsel davrandıklarında başkalarının davranışlarını kolaylıkla engelleyici, haksızca algılayabilirler.

Strese toleranssızlık: Normal düzeyde bir stresle aşırı hareketli olma, günlük taleplere uygunsuz reaksiyonlar verme, günlük hayatı idame ettirememe, kendisini stres altında tanımlama, stres nedeniyle yaşadığı anksiyete ile daha dürtüsel, dağınık ve yetersiz olma.

Yorum Yaz