Engellilik nedir?


Dünya sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık 300 milyonu özürlüdür. Ayrıca ülkemizin nüfusunun toplam %14’ü engellidir. Bu da çok büyük bir rakama tekabül etmektedir.

Fiziki, zihinsel ya da ruhsal bakımdan devamlı olarak ve belirli oranda işlev yitimine neden olan organ eksikliği veya bozukluğu neticesinde günlük hayatın gerekliliklerine riayet edememeye sakatlık, bu durumdaki kişilere de sakat denmektedir.

Özürlülük ise doğuştan veya daha sonra meydana gelen bir nedenle organlarını ya da fonksiyonlarını kaybetmiş kişiler kastedilir. Sakatlık ve özürlülük aynı kavrama işaret ederken, engellilik, özürlülüğü de içine alan genel bir kavramdır.

Engellilik bir kaç ana başlık altında toplanmaktadır. Hareket engellerinde vücudun hareket mekanizmalarında bulunan fonksiyon bozuklukları tanımlanmaktadır. Yürüyememek, yazamamak, tutamamak birer hareket engelidir. İşitme engeli ise sağırlık ve ağır işitme arasında bulunan duyma kayıplarını ifade eder. Görme engelleri, görüşü azaltan hastalıklardan, tam körlüğe kadar uzanan bir yelpaze içindeki göz sorunlarını kapsar. Konuşma engellerinde doğuştan sağırlıkla ilgili konuşamama, ruhsal sorunlar yüzünden konuşamama ve kekemelik gibi durumlar kapsam içindedir.

Yorum Yaz