DİYABETİK AYAK ÜLSERİ

Diyabet hastalarında ayak yarası gelişiminde sinirler önemli bir faktördür. Şeker hastalarının sekizde birinde hayatlarının bir devresinde ayak yarası olur. Bacakların kesilmesi vakalarının neredeyse tamamına yakını şeker hastalığı ile ilişkilidir. Şeker hastalarında görülen en önemli komplikasyon ayak yarasıdır. Tedavisinin maliyeti yüksektir. Önemli bir sakatlık ve ölüm sebebidir.

Sinirlerin işlevlerinin bozulması ayakta yara gelişmesine sebep verir. Tüm ayak yaraları sinirsel, kemik ve sinirsel, kemikleri ilgilendiren olarak üçe ayrılır. Kemik ve sinirlerin birlikte işlevlerini yapamaması en sık görülen çeşididir. Ayak yarasından muzdarip hastalarda ağrı, ısı hissiszleşmesi, titreşim duyuları bozulur. Ancak duyusal kayıpların olmaması ayak yarasının sinirsel olmadığını göstermez. Ayak derisinde terleme azalara cilt kurur ve çatlaklar oluşur. Mikroorganizmalar bu çatlaklardan vücüda kolaylıkla girerler. ayakkabı ve çorap seçimi bu yaraların oluşumunda önemli etkendir.

Yorum Yaz