Diabet Hastalığında Ayak Yaraları

Diyabet ya da bilinen ismi ile şeker hastalığı, devam eden kan şekeri yüksekliği sonucu oluşan, süreklilik arzeden semptomlara neden olan ve geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Kan şekerinin düzensiz seyretmesi sebebiyle sinir sistemi ve damarlarda bazı sorunlar oluşturmaktadır.

Diyabette ayak yaraları doku ve organ kayıplarına yol açabilmekte, kandaki glukoz düzeyini bozmakta ve uzun ve sıkıntılı bir süreç yaratmaktadır. Tüm diyabet hastalarının beşte biri hayatlarında en az bir defa ayak yarası problemi yaşamaktadır. Kaza sonucu olmayan ayak / bacak organ kayıplarının yarısı şeker hastalığı nedeniyledir.

Diyabetik ayak yaralarının ilerleyerek ülsere dönüşmesi ile hastalarda komplikasyonlar görülebilir, cerrahi tedavi ve hastanede yatma gibi sonuçlar doğurabilir. Bu hastalarda bağışıklık sisteminde de aksamalar görülmesi nedeniyle iltihaplanmaya yatkınlık vardır.

Diyabetik ayak yaraları 6 evrede incelenmektedir. İlk evrede açık yara, ikinci evrede yüzeysel ülser oluşumu, üçüncü evrede kas, sinirler ve yağ dokularına kadar inmiş ülser, dördüncü evrede kemiğe kadar ulaşan iltihaplanma, beşinci evrede ayak topuğu ve parmaklarda hasarlı dokular ve organ kayıpları, son evrede ise tüm ayakta kangren görülmektedir.

Yorum Yaz