DEPRESYON

Depresyon sık görülen, tekrarlayıcı, tedaviye iyi yanıt veren, tedavi edilmediğinde ise kronikleşme ihtimali yüksek, intihar gibi ağır sonuçları olabilen bir duygudurum bozukluğudur.

Depresyonun semptomlarını, duygudurumda elem-keder yönünde artış, düşünce içeriğinde değersizlik ve yetersizlik, düşünce akışında yavaşlama, psikomotor alanda bastırma veya nadiren duygu sömürüsü, uyku düzeninde ve iştahta değişiklikler, cinsel alanda aktivite azalması veya sorunları oluşturmaktadır.

Depresif bozukluk, en az iki hafta süresince devam eden ve daha önceki işlevsellik düzeyinde azalmaya neden olan bir tablodur. Depresyon hayat kalitesi, üretkenlik ve hayat tarzı üzerine uzun dönem sonuçları olan bir toplum sağlık sorunudur.

Depresyon yaşamın her döneminde görülebilmesine karşın %50 oranda 20-40 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda 35-45’li yaşlarda, erkeklerde ise 55 yaşından sonra daha sık görülmektedir.

Depresif bozukluk insan yaşamının her döneminde görülebilen yaygın bir hastalık olmasının yanısıra, tekrarlayıcı nitelikte olması da önemli bir özelliğidir. Depresif bozukluk geçiren bir kişide yeniden hastalanma olasılığı %50-80’dir.

Yorum Yaz