Çocuklarda Konsantrasyon Sorunları

Küçük çocuklar, özellikle erkek çocukları çoğu kez sınıflarında “dikkatsiz”, “konsantre olamıyor” şeklinde betimlenmiştir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olsun ya da olmasın bu çocuklara yardımcı olmanın tek şekli ilaçlar olmamalıdır. Bu tür çocuklar görevlere odaklanma, konsantre zorluğu, sınıfta içine kapanma ya da sık sık ödevini unutma gibi durumlarla karşımıza çıkar. Aslında çok parlak görünmelerine rağmen sürekli bir sorun yaşarlar.

Bu durumda yapılması gereken çocuğun bir uzmana kontrol ettirilmesidir. Dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu yaşayan pek çok insandan biri olma ihtimalleri bulunmaktadır. Konsantrasyon ve dikkat son derece önemlidir. Dikkatsizlik ve konsantrasyon güçlüğü bir dereceye kadar normal olurken belirli bir seviyeden sonrası temel yaşam ve öğrenme becerilerinin eksik kalmasına neden olur. Bir ebeveynin bu tür bir çocuk için yapabileceği pek çok şey vardır.

Erkekler, kızlara göre üç kat daha fazla dikkatsizlik ve konsantrasyon problemi yaşamakta ve dikkat eksikliği – hşperaktivite bozukluğu teşhisi almaktadırlar. Erkek beyni ile kız beyninin çalışma şeklinin farklılıklarının bu ayrıma neden olduğu düşünülmektedir. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Dikkat eksikliği ve konsantrasyon problemi yaşayan çocukların aileleri çocuklarının bu becerilerini asla bir yetişkinle kıyaslamamlıdır. Çocuklarda konsantrasyon sorunlarına yorgunluk, uykuyu alamama, endişe, kansızlık, depresyon, alerji, duygusal sorunlar, stres, şeker duyarlılığı ve ilaç kullanımı olabilir. Çocuk farklı öğrenme stiline sahip olup görsel-işitsel ya da kinestetik yönlerden konuyu ele alışı değişik olabilir. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Hafif dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliği olan bir çocuk deyatlara önem vermez ve dikkatsizlik nedeni ile hatalar yapar. Ödev ya da diğer aktiveteleri yaparken sıkılıp yarıda bırakır. Doğrudan kendisine konuşulmadığı takdirde dinlemiyormuş gibi görünür. Organize olmakta güçlük çeker. Sevmediği işleri yapmak istemez. Okul ödevleri ya da yapma zorunluluğu olan işlerle ilgili alet, malzemeleri kaybeder. Kolayca sinirlenir. Yapması gereken günlük işleri unutur. Defterlerinde pek çok hata ve silgi izi vardır. Ama sevdiği bir şeye örneğin bir bilgisayar oyununa saatlerce konsantre olabilir. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Dikkat eksikliği bulunan çocukların daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olmak için aileler ödev, aktivite gibi işler başlamadan önce çocuğun ihtiyacı olan herşeyi sağlayarak görevin bölünmesine engel olmalıdır. İşler küçük parçalara bölünmeli ve zamansal hedefler koyulmalıdır. Konu çocuğun ilgisini çekmeyecek kadar sıkıcıysa, konuya eğlence katacak detaylar ve bilgiler ekleyerek merak uyandırılması sağlanmalıdır. Her küçük bölümden sonra minik sınavlar düzenlenerek öğrenme düzeyi anlaşılmalı ve konu pekiştirilmelidir. Çocuğun görevlerini yapmadan önce aç ve uykusuz olmadığından emin olunmalıdır. Sorumluluk alması sağlanmalı, yapılan işin onun faydasına olduğunu anlaması sağlanmalıdır. Okulda zor durumda kalmaması için bu görevleri yapması gerektiğini anlatmalıdır. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Çocuğa karşı sabırlı davranmak, güvendiğinizi belli etmek çok önemlidir. Çocuk aşağılanmamalı, pozitif yönde telkin edilmelidir. Övmekten kaçınmamalı ve zihinsel olarak dinlenmesi için fırsat tanınmalıdır.

5 yaşındaki bir çocuk sıkıcı bir konuya 5-7 dakika boyunca konsantre olabiliyorsa aslında bu sevinilmesi gereken bir durumdur. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Çocukların seviyesi yetişkinlere göre çok düşüktür. Bu nedenle bir yetişkin performansı beklenmemelidir. Gereksiz eleştiriler ve cezalar yerine başarılan işlerden sonra takdir edilmelidir. Çocuğa iyi bir ortam sağlanmalıdır. Sessiz ve sakin bir ortam konsantrasyona yardımcı olacaktır. Televizyon kapatılmalı, ödev yaparken çocukla birlikte oturulmalıdır. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Satranç odaklanma, konsantrasyon, hayal gücü ve tahmin etme yeteneğini geliştirir. Masa oyunları değerlendirme ve düşünme becerileri, hikaye anlatma hayal gücü ve yaratıcılık için önemlidir. Çocuğa eğlenceli oyunlar ile de bazı alışkanlıklar verilebilir. Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna gıda duyarlılıkları da neden olabilir ya da durumu kötüleştirebilir. Şeker, renklendiriciler, koruyucular, alerjik besinler, metal zehirlenmeleri sorunda önemli rol oynamaktadır. Çocuğun beslenme sorunları mutlaka çözülmelidir. Bir çocuğun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller sağlanmalıdır.Bu yazi saglikal.com sitesi için hazirlanmistir.

Yorum Yaz