Çocuklarda Görme Engeli

Çocuklarda Görme Sorunları
Görme engeli gözün görme algısının kayıp ya da son seviyede yetersiz olmasıdır. Körlüğün ise farklı kuruluşlar tarafından kabul edilen birçok farklı tanımı vardır. Genelde hastaneler ve resmi raporlarda yasal tanım, görme engelliler okullarında ise eğitsel tanım kullanılır. Yasal bakımdan kör olarak kabul edilen kişilerin çok azı tamamen görmeden yoksundur. Büyük bir çoğunluğu görme kalıntısından yararlanabilmektedir.


Körlüğün yasal açıdan tanımında tüm düzeltmelerle birlikte gören gözün olağan görme gücünün onda birine yani 20/200’lük görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya da görme açısı yirmi dereceyi geçmeyen kişilere kör denilmektedir. Eğitsel tanımda; kör tamamen görme duyusun kaybeden veya görme yetersizliğinden ağır derecede etkilenen, uzak veya yakın mesafede hiçbir şey göremeyen ve eğitimini sürdürebilmesi için Braille Alfabesi’ni öğrenmeye gereksinim duyan kişiler olarak tanımlanır.

Dünyada yaşayan görme engelli erişkin sayısının 45 milyon, çocuk sayısının ise 1.4 milyon olduğu ve bu çocukların yaklaşık 2/3’sinin Asya ve Afrika’da yaşadığı tahmin edilmektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada 0-16 yaş arası çocuk ve ergenlerde ağır görme engelinin insidansı 10.6/10000 olarak bildirilmiştir. Türkiye Körler Federasyonu’ndan alınan verilere göre 0–24 yas arası görme engellilerin sayısı yaklaşık 122 bindir.

Ebeveynler sıklıkla tanıyı ilk anda şok ve inkarla karşılamaktadır. Bazı ebeveynler depresif belirtiler gösterebilmekte ve bebekle etkileşime girme süreleri azalmaktadır. Genellikle zaman içinde duruma uyum sağlanmaktadır fakat desteğe gereksinim duyulmaktadır. Ailenin kullandığı dilde görme engelinden etkilenmektedir ve ailelerin görme engelli çocuklarına karşı daha az karar almaya yer veren daha direktif bir dil kullandığı gözlenmiştir. Görme engelli çocuklarıyla oynayan annelerin çocuklarının ilgisini çeken nesneleri tahmin etmekte ve görme engelli bir çocuk gibi hissetmekte zorlandıkları bildirilmektedir. Aksine kendisi de görme engelli olan ebeveynler ise yakınlığa ve dokunmaya dayalı daha doğal ve etkili iletişim kurabilmektedir.

Görme Engeline Neden Olan Hastalıklar

Bebeklerde görme engeline neden olan etmenler başlıca doğumöncesi ve doğumsonrası olarak iki gruba ayrılabilir. Doğum öncesi nedenler arasında annenin hamilelik döneminde geçirdiği kızamıkçık, toksoplazmozis gibi çeşitli enfeksiyonlar, optik sinir atrofisi ve lizensefali gibi santral sinir sistemi anomalileri, ailesel konjenital katarakt, ailesel konjenital glokom ve Leber’in konjenital amarozu gibi genetik hastalıklar, mikroftalmi ve anoftalmi gibi gözküresinin gelişimsel anomaliler sayılabilir. Doğum sırası ve sonrasındaki nedenler arasında ise prematür retinopatisi, travma, anoksi, periventriküler lökomalizi gibi santral sinir sistemi hasarları, konjenital glokom, konjenital katarakt, enfeksiyonlar ve retinablastom gibi bazı tümörler sayılabilir.

Yorum Yaz