Çocuk ve Hastane

Hastaneye yatmanın çocuğun gelişimi üzerinde çeşitli olumsuz etkileri vardır. Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan deneyimleri içerir.

Çocuklara hasta olmaması için uyuması, doğru beslenmesi ve uygun giyinmesi söylenir. Bunların çoğunu uygulayan çocuklar kimi zaman kendinden isteneni yapmazlar. Bu durumda çocuklar kendilerini suçlar ve suçunun karşılığı hastalığın kendisine verilmiş bir ceza olduğuna inanırlar. Çocuğun bu inancına göre hastalığın nedeninde suçluluk ve utanç yatar.

Hastaneye yatış ve cerrahi girişim, hoş olmayan görüntüler ve acı içerdiğinden, duygusal travmayı tümüyle engellemek olası değildir. Hastane koşulları yanında, çocuğun yaşı, aile özellikleri ve hastane ekibinin aileye ve çocuğa davranışı psikososyal etkileşimde önemlidir. Yalnızca kan alma işleminin bile yarattığı duygusal gerilim
düşünüldüğünde, kısa süreli de olsa, çocuğun anne-babasından ayrılarak yüzleri maske ile kapalı ameliyathane ekibinin yanında kalması travmatik olabilir. Bu nedenle, ailenin ve çocuğun operasyon öncesinde duygusal yönden çok iyi hazırlanması gerekir.

Çocuklar çizdikleri resimlerde genellikle kendi kişiliklerini, yaşadıkları gerilimli deneyimleri, hastalığa ve hastaneye yatmaya ilişkin görüşlerini yansıtırlar. Böylece, çocuğun hastalığı ve hastaneyi nasıl algıladığı belirlenebilir. Bu resimler çocuğun sorunlarına ilişkin önemli ipuçları sağlar ve çocukla sağlık ekibi arasındaki ilişki kolaylaşır.

Çocuk ve hemşirenin hastaneye kabulden taburcu oluncaya kadar çok yakın ilişki, iletişim ve işbirliği içinde olduğu, bu süreçte çocuğun hemşireyi yakından gözlediği, hemşirenin işlevlerini belirleyebildiği resim yolu ile gözlenlenmiş verilerdir.

Çocukların çoğunda cezalandırıldığı görüşü hakimdir. Onlara cezalandırmak için hastaneye yatırılmadıklarını açıklamak gerekir. Çocuklar hastanede iyileşmek için bulunduklarını bilmelidirler. Sağlıklı veya hasta olsun, tüm çocukların fiziksel ve duygusal pek çok gereksinimleri vardır. Hastanede kalan çocuklar için önemli olan ise; hastanede geçen sürede çocuğun rahat ve mutlu olmasını, kendini evinde gibi hissetmesini sağlamak, korku ve kaygılarını azaltmaktır

Yorum Yaz