Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Frengi (Sifilis) III

2-Doğumsal sifilis;

Sifilitik bir anneden bebeğe geçiş gebeliğin 9. haftasından itibaren başlar. Yani, treponemalar gestasyonun 9.haftasından itibaren fetal dolaşıma geçmeye başlar. Sifilis hematojen yolla bebeğin bütün organizmasına yayılırsa gebeliğin 7-8. ayında düşük olur, gebeliğin 5. ayından sonraki düşüklerde ve ölü doğumlarda daima sifilisi düşünmek gerekir. Annenin en bulaştırıcı olduğu dönem erken evredir. Tedavisiz erken sifilisli gebelerin %50’si konjenital sifilisli bebek doğurur, diğer %50’sinde ise neonatal ölüm veya ölü doğum görülür.


Nadir birkaç vakada hiçbir anormallik görülmediği bildirilmiştir. Enfeksiyonun süresi uzadıkça fetüsün hasar görme olasılığı azalır. Özellikle 4 yıldan sonra, tedavi edilmemiş sifiliste bile tehlike oldukça düşüktür. Uzun süre önce sifilis geçiren, tedavi olmamış geç sifilisi olan anne gebe kalırsa sağlam bir bebek doğurabilir. Ancak bebek sağlam bile olsa sifilitik kabul edilerek tedavi edilmelidir. Doğum esnasında annenin genital bölgesinde lezyon varsa bebeğe bulaş olabilir. O zaman bebekte edinsel sifilis belirtileri ortaya çıkar.

Tanı: Sifilisde tanı yukarıda tanımlanan klinik bulgular, karanlık alan mikroskobisi ve serolojik testlerle konur.

Yorum Yaz