Brucelladan Korunma Yolları

İnsan brusellozunun kontrolü, hastalığın evcil hayvanlar arasında eliminasyonu ile sağlanabilir. Hastalığın kontrolünde dikkat edilecek konular aşağıda özetlenmiştir.

1. Toplum çiğ ya da pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi konusunda bilinçlendirilmelidir.

2. Çiftçiler, mezbaha işçileri, et işleme tesisi çalışanları, et ve ürünlerinin ticaretini yapanlar hastalığın bulaşma yolları konusunda eğitilmeli; Enfeksiyon riski taşıyan hayvanların ölüleri ve artıkları ile temas edilmemeli ve bunlar hijyenik şekilde imha edilmeli, işletmelerde düzenli havalandırma yapılmalıdır.


3. Avla uğraşanlar, yaban domuzları ile temas halinde koruyucu önlemlerin alınması (eldiven, giysi gibi) ve bu hayvanların gömülmesi konusunda eğitilmelidir.

4. Çiftlik ve üretim tesislerinde hayvanlar rutin olarak testlerden geçirilmeli ve enfeksiyon tespit edilenler sağlıklı hayvanlardan ayrılmalıdır.

5. Keçi, koyun ve ineklerden elde edilen süt ve süt ürünleri pastörize edilmeli, olanağı yoksa kaynatma yapılmalıdır.

6. Hayvanların hertürlü atık materyali, doğum kalıntıları imha edilmeli ve bunların bulaştığı ortamlar sterile edilmelidir.

Hasta ve Temas Ettiği Yerlerin Kontrolü:

Brusella ülke içi bildirimi zorunlu bir hastalıktır; vaka oluşumu gözlendiğinde yerel sağlık müdürlüğüne mutlaka rapor edilmelidir. İltihaplı akıntılar dezenfekte edilmelidir. Karantina uygulamasına gerek yoktur. Hastalıklı hayvan ya da ürünlere dokunanların aşı olması gerekmez. Hastalık tespit edilen hayvanlar diğerlerinden ayrılmalı, bunlardan elde edilen ürünler imha edilmelidir. Vakit geçirmeden tedaviye başlanmalıdır.

İnfeksiyonun yayılmasında en önemli aracı hasta hayvanlardan alınan çiğ süt ya da süt ürünleri, özellikle peynir gibi maddelerdir. Hastalıklı ürünler toplanmalı, üretim kesilmeli ve dağıtımı yapılmamalıdır. Kaçak tabir edilen kesim ve ürünlere rağbet edilmemeli, uluslararası ticaret ve taşıma yönergelerine göre kontrollerin eksiksiz yapılması sağlanmalıdır.

Yorum Yaz