Beden Kitle İndeksi Nedir?

baskulBeden Kitle İndeksi: Total vücut yağı ile korelasyon gösteren, boy uzunluğu ve vücut ağırlığına bağlı bir indekstir. Beden kütle indeksi aşağıda verilen denklemle hesaplanmaktadır. Kişinin kilosunun hangi sınıfa girdiği bu endekse göre belirlenir.

Beden kitle endeksi şu yolla hesaplanır :

BKI = Ağırlık (kg) / boy (m²)

Sonuca göre yapılan sınıflama tablosu şu şekildedir.

< 18.5 Kronik PEM
18.5 – 19.9 Normal kabul edilebilir (ince)
20.0 – 24.9 Normal
25.0 – 29.9 Toplu (hafif şişman)
30.0 – 34.9 I. Derece şişman
35.0 – 39.9 II. Derece şişman
≥40.0 III. Derece şişman (ağır şişman)

Genelde yüksek beden kütle indeksi, yüksek morbidite ve mortalite demektir.
Bu durum intra abdominal yağ tabakası tarafından oluşturulmaktadır. Kilo ve boyla ilişkili olan beden kütle indeksi, populasyonlardaki obezite prevelansını tahmin etmede en sık kullanılan ve vücut ağırlığını ölçmede en basit yöntem olarak kabul edilmektedir. Fakat bu indeks, vücudun yağ dağılımını ve abdominal bölgedeki (karın) yağ kütlesini hesaplamada kullanışlı olmadığı belirtilmektedir. Aşırı derecede intra abdominal yağ birikiminin, tüm vücuttaki yağ dağılımından daha fazla obezite kaynaklı morbidite ile ilişkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda; bel çevresi, bel kalça oranı gibi diğer verilerin de beden kütle indeksine alternatif olarak klinikte düzenli kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Yorum Yaz