BAZAL HÜCRELİ CİLT KANSERİ

BCCarcinoma
Bazal hücreli kanseri üst derinin temel hücrelerinden veya kıl follikülünün dış kök kılıfından geliştiği düşünülen kötü huylu bir kontrolsüz doku gelişmesidir. Beyaz ırkın en sık görülen kötücül deri tümörüdür. Sıklıkla kronik olarak güneşe maruz kalan deri bölgelerinde görülmektedir. Cerrahi işlem gerektiren, yavaş yayılan bir deri tümörüdür. Metastaz yani sıçramalar nadir görülmektedir ancak yetersiz tedavi edilir ya da tedavisi ihmal edilirse büyüyüp, geniş lokal doku hasarı yapabilmekte, yakın komşuluktaki yaşamsal yapıları tehdit edebilmektedir.

Bazal hücreli kanser görülme sıklığının son 30 yılda dünya çapında % 20–80 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Bunun nedeninin bilinçsiz güneşlenme, ozon tabakasının incelmesi ve yaşam süresinin uzaması olabileceği düşünülmektedir. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülmektedir.

Risk Faktörleri:
Ultraviyole radyasyonu maruziyeti, Bazal hücreli kanser gelişimi için birincil risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde Bazal hücreli kanser sıklığı güneşli bölgelerde daha yüksektir ve Bazal hücreli kanser sıklığı ile enlemler arasında ters ilişki gözlenmektedir. Deri tipi, sulu görnümlü yaraya yol açan güneş yanığı sayısı (özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde), kızıl saç, ailede deri kanseri öyküsü ve bağışıklık sisteminin baskılanması Bazal hücreli kanser gelişiminde eşlik eden risk faktörleridir. Bazal hücreli kanser gelişen hastaların % 40’ında on yıl içinde ikinci bir Bazal hücreli kanser geliştiği ve Yassı Hücreli Kanser gelişme riskinin de arttığı bildirilmiştir. Diğer nadir risk faktörleri arasında arsenik, katran veya radyasyon maruziyeti yer almaktadır.

PUVA tedavisi (güneş yanığı), deri kanseri gelişimi ve bağışıklık sisteminin baskılanmasından sorumludur. Ultraviyole A (UVA) (320-400 nm) deri yaşlanmasından sorumludur ve yakın zamanda UVB ile birlikte hayvanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda deri kanserleri gelişiminde de rol oynadığı öne sürülmüştür.

Bazal hücreli kanser en sık baş-boyun (% 80) gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülmekle birlikte vücudun başka yerlerinde de ortaya çıkabilir. Ancak, Bazal hücreli kanserin kıl follikülü içeren deride gelişiyor olması nedeniyle, mukozal yüzeyler tutulmaz. Avuç içinde nadiren görülür.

Yorum Yaz