Astımda Risk Faktörleri

Astıma neden olan risk faktörleri çevresel ve bireysel olarak gruplandırılmaktadır. Kişisel riski oluşturan en önemli etken kalıtımdır. Ailesinde astım olanlarda astım görülme sıklığı daha fazladır.

Kişinin bir alerji kaynağına karşı savunmaya geçmesi durumuna atopi denir. Astımı olan hastalıkların büyük çoğunluğu atopiktir. Atopinin astıma neden olabilmesi biraz da yaşla ilgilidir. Ne kadar küçük yaşta atopi gelişirse ileride o kadar yüksek astım olma riski taşınmaktadır.

Bronşların solunum sırasında hızla ve normale göre daha fazla daralması olan bronşiyal hiperreaktivite yani bronşların yüksek tepki göstermesi de astım için önemli bir risk faktörüdür.

Astım ergenlik dönemine kadar erkek çocuklarda daha fazla görülür, bunun nedeni erkek çocuklarında bronşların daha dar, solunum yolunun daha dirençli olmasıdır. Ergenlikte erkeklerin göğüs kafesi yapısı değişirken kızlarınki aynı kalır böylece risk kızlara doğru artar.

Astım ile ilgili diğer risk etkeni alerjene maruz kalmaktır. Ev içi ya da dışında bulunan bu alerjenlere maruz kalmanın astım üstündeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Yani alerjene maruz olmanın astım nedeni mi ya da sadece tetikleyicimi olduğu bilinmemektedir.

Küşük yaşlarda yakalanılan üst solunum yolu enfeksiyonları, astım riskini düşürürken alt solunum yolu enfeksiyonları riski arttırmaktadır. Az çocuklu ailelerdeki bireyler çok çocuklu ailelerdekine oranla daha fazla astım hastalığına yakalanmaktadır.

Yorum Yaz