Astım Teşhisi

Belirtiler : Astım teşhisi, ataklarla seyreden nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi semptomlarla konulur. Allerji yapıcı etkene maruz kaldıktan sonra semptomların ortaya çıkması, bu semptomların mevsimsel değişiklikler göstermesi, aile öyküsünde astım ve atopik hastalık bulunması da tanıya yardımcı olur. Rinit ile ilişkili astım, mevsimler arasında tamamen belirti vermeyecek şekilde aralıklı ortaya çıkabilir, belirtilerin mevsimsel olarak kötüleşmeye neden olabilir ya da temelinde kronik astım bulunabilir.

Astım tanısını düşündüren belirtilerin özellikleri; değişkenlik, aşındırıcı olmadığı bilinen maddelere hassasiyet, egzersizle tetiklenme, geceleri kötüleşme ve uygun astım tedavisine yanıt vermedir. Öksürükle seyreden astımı olan hastalarda başlıca belirti kronik öksürüktür.

Egzersize bağlı akciğer daralmalarda ise tipik olarak egzersiz bittikten 5-10 dakika sonra başlayan ve 30-45 dakika içınde kendiliğinden kaybolan tipik astım belirtileri meydana gelir.

Fizik Muayene: Astım belirtileri değişken olduğundan, solunum sisteminin muayenesi normal olabilir. En sık saptanan, hırıltılı/ hışıltılı solunumdur ve hava akımı kısıtlanmasını gösterir. Bazı hastalarda ise belirgın hava akımı kısıtlanması olmasına karşın ancak zorlu soluk vermede hışıltılı solunum işitilebilir. Şiddetli astım alevlenmelerinde, hışıltılı solunum hava akımının ciddi ölçude azalmasına bağlı olarak duyulmayabilir. Bu durumdaki hastalarda genellikle morarma, uyku hali, konuşma güçlüğü, aşırı hızlı kalp atışı, göğüste basınç, yardımcı solunum kaslarının kullanımı ve kaburgalarda gerilmeler vardır.

Diğer klinik belirtiler genellikle yalnızca hastada belirtiler varken saptanır. Göğüste aşırı basınç, küçuk hava yollarının açıklığını korumak amacıyla, daha yüksek hacimlerde solunum yapılmasından kaynaklanır.

Yorum Yaz