Ani işitme Kaybının Belirtileri


Ani işitme kaybı isminden anlaşılacağı üzere birdenbire ortaya çıkan, genellikle tek bazen çift tarflı işitme kaybı ile başlamaktadır. Vakaların neredeyse yarısında hastalar sabah uyandıklarında duyamadıklarını farketmekle birlikte diğer bir önemli grup ise telefon görüşmesi gibi direkt kulağa hitap eden bir sesle karşı karşıya kaldıklarında farketmektedirler.

Tek kulakta görülme daha sıktır, ancak toplam hastaların yüzde onunda iki kulakta birden işitme kaybı olabilir.

İşitme yokluğunun yanında baş dönmesi, kulak çınlaması ve ender olarak gözlerde istemsiz hareketler görülür. Baş dönmesi ağır vakalarda daha fazla görülmektedir. Kulakta uğultu ve çınlama hastaların hemen hemen tamamında vardır. Bunların varlığı iyileşme için iyi bir işaret kabul edilir. Baş dönmesi işitmenin kaybından bir süre önce ya da kayıpla aynı anda başlar. İyileşme için iyi bir işaret sayılmaz. Gözlerde oluşan istemsiz hareketler baş dönmesine eşlik eder.

Ani işitme kaybına uğrayan hastalar bağ ağrısı, ateşte yükselme ve kulakta dolma hissinden şikayetçidirler.

Yorum Yaz