Alzheimer Hastalığı Nedir?


Günümüzde bunama nedenlerinin yarısından fazlasını oluşturan Alzheimer hastalığı en sık rastlanılan bunama türüdür.

Hastalık ilk defa nörolog Alois Alzheimer tarafından, 1906 yılında tanımlanmıştır. Dr. Alzheimer; sanrı, ilerleyici bilişsel gerileme, davranışsal bozukluklar, konuşma, motor fonksiyonlarda ve karar verme yeteneğinde bozulma belirtileri olan bir hastasının 5 yıllık izlemi ve ölümü sonrası beyin dokusundaki değişiklikleri incelemiştir. Dr. Alzheimer, hastalığı beyin dokusunda amiloid plakların, nörofibriler yumakların ve arteriosklerotik değişikliklerin oluştuğu bir durum olarak tanımlamıştır.

Bugün Alzheimer hastalığı, yaşla ilişkili, geriye dönüşsüz bir beyin hastalığı olan bellek, düşünme ve yargılama bozukluğuna yol açan ilerleyici, yıpratıcı bir hastalıktır. Hastalık ilerledikçe beynin serebral korteksinde yıkılmalar olmakta, düşünme, hatırlama ve karar verme gibi bilişsel fonksiyon kayıplarıyla birlikte davranış, kişilik değişiklikleri ve sonunda fiziksel fonksiyonlarda kayıp oluşabilmektedir.

Alzheimer hastalığı yalnızca bilişsel alanla ilgili bir bozukluk olmayıp bağırma, çığlık atma, yerinde duramama, sinirlilik, uygun olmayan cinsel davranışlar gibi davranışsal alanla ilgili; kaygı, fobi, korku, uyku bozukluğu, gece çökkünlükleri, ümitsizlik, güçsüzlük, benlik saygısında azalma, kişilik değişiklikleri, yanılsama, kıskançlık sanrısı, paranoid düşünceler ve duygulanım bozuklukları gibi psikososyal ve psikiyatrik sorunları da içeren bir bozukluktur.

Yorum Yaz