Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer RöntgeniAkciğer kanseri, prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Tüm akciğer kanserlerinde 5 yıl ya da daha uzun yaşam hastaların yaklaşık %15’de mümkündür. Avrupada 38 ülkeyi kapsayan bir çalışmada yaklaşık 3.2 milyon yeni kanser vakasının %12’sinin ve kanserle ilişkili olarak saptanan 334.800 ölümün %19.7’sinin akciğer kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Akciğer kanseri görülme sıklığı etnik kökene göre göstermektedir.

Erkek hastalarda kadınlara göre risk daha fazladır. Erkek nüfus kendi içinde değerlendirildiğinde ise en yüksek risk Afrikan Amerikan kökenlilerde, en düşük risk ise İsveçlilerde bulunmuştur.


Uluslararası Kanser Araştırma Merkezinin Türkiye ile ilgili 2002 yılı verilerine göre, erkeklerde %33.8 ile akciğer kanseri tüm kanser grupları arasında en sık izlenendir, kansere bağlı ölümlerin %40.2’sini meydana getirir. Kadınlarda ise akciğer kanseri tüm kanserlerin %5.7’sini oluşurur, kanser ile ilişkili ölümlerin %8.2’sinden sorumludur.

Sigara kullanımı, akciğer kanseri için bilinen en önemli risk faktörüdür. Sigara içinde yaklaşık 300 kimyasal barındırmaktadır ki bunun 40 tanesinin potansiyel kanser sebebi olduğu net olarak bilinmektedir. Sigara içme süresi ve miktarı da kanser riskiyle ilişkilidir.

Radon gazı, ikinci en sık akciğer kanser nedenidir, uranyum ve radyumun çözünmesiyle ortaya çıkar. Türkiye’de akciğer kanserinin oluşumunda rol oynayan önemli bir faktör de asbest ile temastır. Çevresel asbestoza maruz kalmanın yaklaşık 7-10 kat akciğer kanser riskini arttırdığı bilinmektedir. Tipik olarak kanser, asbeste maruz kaldıktan 30-35 yıl sonra gelişmektedir. Nikel, arsenik, klormetil eter, krom bileşikleri ve hava kirliliği diğer risk faktörleridir.

Sigara içenlerin sadece bir kısmında akciğer kanseri gelişmesi altta yatan genetik bir yatkınlığın da hastalık gelişiminde rol alabileceğini düşündürmektedir. İyi tasarlanmış birkaç çalışmada 1.derece akrabalarında akciğer kanseri gelişenlerde riskin 2-3 kat arttığı belirtilmiş olsa da, şu ana kadar tanımlanmış herhangi bir gen mevcut değildir.

Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, tüberküloza bağlı akciğerde skar dokusu oluşması da risk faktörleri arasında sayılmaktadır.

Yorum Yaz