Aile Planlaması ve Amaçları

aile planlaması
Aile planlaması; istenmeyen gebelik, düşük ve doğumların engellenmesi, gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonların azaltılması, doğan bebeklerin dengeli beslenmesi, çocuksuz ailelerin çocuk sahibi olması, bireylerin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi, dolayısı ile toplum sağlığına olumlu katkılarda bulunmasını amaçlar.

Aile planlamasının amaçları;
Sık aralıkla, çok sayıda, çok erken ve geç yaşta gebelik ve doğumun ana ve çocuk sağlığına yaptığı olumsuz etkileri önlemek.
İstenmeyen gebelikleri önlemek.
Toplumu, aileleri ve doğurganlık çağındaki bireyleri üreme fizyolojisi ve doğum kontrolü konusunda eğitmek ve bilinçli, sağlıklı yaşamalarını sağlamak.
Çocuk sahibi olmak isteyen ve olamayanlara tıbbi imkanlarla yardımcı olmak,
Topluma ruhen, bedenen sağlıklı çocukların yetişmesini sağlamak.
Kişilerin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşlardan yararlanmasını sağlamak.
Hızlı nüfus artışının getirdiği sorunları bertaraf ederek, toplumun sağlıklı olmasına katkıda bulunmaktır.

Yorum Yaz