Ağız Sağlığı ve Genel Sağlık İlişkisi


Ağız diş hastalıklarının kökenine bakıldığında çürük yapıcı tarzda beslenme, yeterli fluor alınmaması, kötü ağız hijyeni, sigara, alkol kullanma ve kazalar gibi yaşam biçiminden, davranıştan kaynaklanan önlenebilir faktörler gözlenmektedir. Ağız diş hastalıklarının kökeninde önemli olan kötü ağız hijyeni birçok kronik hastalığın da asıl faktörüdür. Dünya Sağlık Örgütü kötü ağız hijyeninin bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara neden olduğuna ve diş çürükleri ve periodontal hastalıklann bu hastalıklarla benzer risk faktörlerine sahip olduğuna dikkat çekmektedir.

Günümüzde diş çürükleri ve dişeti hastalıkları davranışsal ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar olarak sınıflandırmaktadır. Diş çürükleri, periodontal hastalıklar, ağız mukozası hastalıkları, ağız kanserleri, çene eklem, travma ve tükürük bezi hastalıkları gibi ağız sağlığı problemleri fiziksel, sosyal, psikolojik ve fonksiyonel yetersizliklere neden olarak bireylerin yaşam kalitelerini azaltmaktadır. Bu nedenle, genel sağlığın temininde kronik hastalıkların önlenmesinde ve şiddetinin azaltılmasında ağız sağlığını geliştirme çalışmaları önem kazanmaktadır. Araştırmalar ağız sağlığının bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık statüleriyle alakalı olduğunu ve ağız sağlığının genel sağlığın ayrı bir boyutunu oluşturduğunu göstermektedir. Ağız sağlığı ile genel sağlık algısı ve ruhsal sağlık arasında pozitif bir korelasyon, fiziksel sağlık ile arasında negatif korelasyon bulmuştur. Ağız fonksiyonlarındaki bozukluklar ve sağlıksız dişler, ağrı ve rahatsızlık gibi şikayetlerin yanında bireylerin yaşamsal kapasitelerini, sosyal yaşamlarını ve psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitelerini de azaltmaktadır.

Yorum Yaz